Sfârșitul de an aduce noi modificări legislative importante în ceea ce privește conformarea la cerințele legale aplicabile în materia mediului. Astfel, e important de arătat că, la data de 15 noiembrie 2019, regăsim în Monitorul Oficial nr. 925 publicarea Legii 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Element de noutate

Pe scurt, Legea aduce completări la art. 16 din OUG nr. 195/2005 și instituie procedura obținerii vizei anuale în vederea menținerii valabilității autorizațiilor de mediu / integrate de mediu.

Astfel, la data de 15 noiembrie 2019, regăsim în Monitorul Oficial nr. 925 / 15.11.2019, Partea I, publicarea Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Care este perioada de valabilitate a autorizației de mediu?

Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu depinde exclusiv de obținerea vizei anuale. Această condiție de obținere a avizelor anuale este menită să ateste faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin acte de reglementare.

Obligativitate

Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile emise la data intrării în vigoare a Legii, cât și pentru cele emise anterior acestei date.

Ce efecte generează neîndeplinirea procedurii?

Cei care nu obțin viza anuală de funcționare riscă să piardă autorizațiile. Totuși, suspendarea va surveni după transmiterea unei notificări prin care se va acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. În cazul în care nu au fost indeplinite condițiile stabilite prin lege, suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de șase luni.

Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei / autorizaţiei integrate de mediu.

Ce trebuie să îndeplinească titularul autorizației? Ce obligație legală îi revine?

Titularul unei autorizații trebuie să solicite modificarea valabilității autorizației deja emise la data intrării în vigoare a Legii, pentru ca aceasta să își mențină valabilitatea pe toată durata în care titularul obține viza anuală. Presupunem că acest demers se va face simultan cu solicitarea unei noi vize anuale, în baza noului ordin de ministru emis în temeiul art. 16, alin. 21 din OUG nr. 195/2005, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 219/2019.

În cazul în care însă, titularul (i) nu solicită sau (ii) omite să solicite modificarea valabilității autorizației, acesta va trebui ca, înainte cu cel puțin 6 luni de la expirarea valabilității autorizației, să solicite emiterea unei noi autorizații, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obținut viza anuală.

Așadar, titularul ar trebui să urmeze procedura mult mai complexă a obținerii unei noi autorizații de mediu / integrate de mediu, fiind astfel sancționat pentru pasivitatea de a fi solicitat modificarea acesteia odată cu solicitarea vizei anuale.

Scurt istoric al evoluției legislative în materie

Același art. 16 din OUG  nr. 195/2005 a fost inițial modificat în vara anului 2018 prin OUG nr. 75/2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor. 

Principalele modificări ale art. 16 din OUG nr. 195/2005 aduse prin OUG nr. 75/2018 vizau introducerea procedurii privind obținerea vizei anuale de către deținătorii unei autorizații de mediu sau a unei autorizații integrate de mediu, eliminându-se astfel durata de valabilitate a acestor acte administrative. În acest sens, autorizația de mediu sau cea integrată de mediu își păstra valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obținea viza anuală.

Ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 75/2018, 27 de senatori au ridicat o obiecție de neconstituționalitate extrinsecă raportându-se la dispozițiile art. 115, alin. 4 din Constituție, ocazie cu care Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că, atât Legea privind aprobarea OUG nr. 75/2018, cât și OUG nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor. Decizia nr. 214 a fost emisă în data de 09.04.2019 și publicată în Monitorul Oficial nr. 435 / 03.06.2019.

Ca urmare a Deciziei Curții Constituționale, nu numai OUG nr. 75/2018 a avut de suferit, dar și Ordinul nr. 1771/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea viziei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, emis în baza art. 16, alin. 21 din OUG nr. 195/2006, introdus prin OUG nr. 75/2018, care devenea astfel lipsit de efecte juridice.

Astfel, în raport de Legea nr. 219/2019 și OUG nr. 195/2005, așteptăm noul Ordin privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea viziei anuale a autorizației de mediu  și a autorizației integrate de mediu, care va definitiva astfel noul cadru normativ privind condiționarea valabilității autorizațiilor de mediu / integrate de mediu de obținerea vizei anuale.

În baza acestui nou ordin, ar trebui ca toți deținătorii de autorizații de mediu / integrate de mediu, inclusiv toți cei care au obținut deja vize anuale în baza Ordinului nr. 1171/2018 în perioada ianuarie 2019 – 3 iunie 2019 (data publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 214/2019), să parcurgă o nouă procedură în vederea obținerii vizei anuale.