Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Act normativ pentru modificarea Codului Fiscal

În Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018 s-a publicat Legea nr. 72/2018 („Legea 72/2018”) privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 („OG 25/2017”), care modifică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”).

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin publicarea actului normativ menționat:

  1. Impozit pe profit

Legea 72/2018 a modificat prevederile inițial introduse prin OG 25/2017 referitoare la regula de deductibilitate aplicabilă creanțelor cesionate începând cu 1 ianuarie 2018 („cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate sunt deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate”).

Noua regulă de deductibilitate prevede că, în cazul creanţelor cesionate, pierderea netă reprezentând diferenţa dintre preţul de cesiune şi valoarea creanţei cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. Mai mult, în cazul în care cesionarul cedează creanţa, pierderea netă se determină ca diferenţă între preţul de cesiune şi costul de achiziţie al creanţei.

Separat, în cazul instituţiilor de credit, în situaţia în care creanţele cesionate sunt acoperite parţial sau integral cu ajustări pentru pierderi aşteptate, precum şi în situaţia în care creanţele sunt scoase din evidenţă în conturi în afara bilanţului şi apoi sunt cesionate, 70% din diferenţa dintre valoarea creanţei înstrăinate şi preţul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor.

  1. Impozit pe venit

La capitolul privind activitățile independente au fost introduse în categoria cheltuielilor deductibile limitat serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite în scopul personal al contribuabilului.

  1. TVA

Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, a fost majorat la nivelul de 88.500 euro, respectiv 300.000 lei (echivalentul în moneda națională este calculat prin utilizarea cursului de schimb de la data aderării), nivelul anterior fiind de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei. Acesta intră în vigoare de la 1 aprilie 2018. De asemenea, au fost prevăzute reguli tranzitorii aplicabile în anul 2018 cu privire la modul de punere în practică a noului plafon.

Autori: echipa de consultanţi fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax