Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, obiecție formulată de Președintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este neconstituțională, în ansamblul său.

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a constatat că între forma legii adoptată de Camera Deputaților şi cea adoptată de Senat există o diferență majoră de conținut, forma finală îndepărtându-se de la scopul urmărit de iniţiator, şi anume consacrarea dreptului persoanei private de libertate de a participa la funeraliile unui membru de familie și stabilirea unei proceduri efective/eficiente pentru exercitarea acestui drept. Astfel, Curtea a constatat că forma adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, reglementează în ceea ce privește comisia pentru liberare condiționată și atribuțiile judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în ceea ce privește regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, în ceea ce privește contestația împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, precum și în materia liberării condiționate.

Așa fiind, Curtea a reţinut existența unei configuraţii semnificativ diferite între forma legii criticate adoptate de Senat şi forma adoptată de Camera Deputaţilor, ceea ce contravine dispozițiilor art.75 din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudența Curții Constituționale.

Sursa: CCR