În ziua de 16 octombrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate:

  1. Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, obiecție formulată Președintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională,  cu majoritate de voturi, a admis sesizarea formulată de Președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi este neconstituțională, în ansamblul său.

Examinând obiecția de neconstituționalitate, din perspectiva criticilor de neconstituționalitate extrinsecă invocate, Curtea a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră competentă, cu încălcarea termenelor stabilite de art.75 alin.(2) din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.

Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, obiecție formulată de Președintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:

  1. A admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.75 alin.1)] din Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali sunt neconstituţionale.
  2. A respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.1 [cu referire la art.57] şi pct.2 [cu referire la art.75 alin.(2)] din Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Sursa: CCR