Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.l) din Constituție şi al art.23 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, s-a pronunțat, din oficiu, asupra Legii de revizuire a Constituției României.

În urma deliberărilor desfășurate în condițiile prevăzute de art.21 alin.(1), raportat la art.23 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a constatat că Legea de revizuire a Constituţiei României respectă dispozițiile constituționale referitoare la revizuire.

Potrivit art. 21 alin.(2), raportat la art.23 alin.(1) din Legea nr.47/1992 și în conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.84 din 24 februarie 2000, astfel cum a fost modificată prin art.unic pct.2 din Legea nr.159/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 din 10 iulie 2018,  decizia Curții se va comunica preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu Legea de revizuire a Constituției.

Sursa: CCR