În ziua de 6 noiembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, obiecție formulată de 91 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. A admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alin.(11 )], pct.3 [cu referire la art.4 alin.(3) şi (4)], pct.6 [cu referire la art.7 alin.(11 )], pct.8 [cu referire la art.7 alin.(51 )] şi pct.9 din Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt neconstituţionale.

2. A respins obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alin.(13 )] şi pct.7 [cu referire la art.7 alin.(4)] din Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Sursă: http://www.ccr.ro