Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat prin hotărârea pronunțată pe data de 30 octombrie 2018 în Cauza Picu și alții contra României încălcarea art. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a stabilit în sarcina statului român obligația de a plăti reclamanților despăgubiri, în termen de 3 luni.

În fapt, este vorba despre 23 de persoane, victime ale evenimentelor ce au avut loc în decembrie 1989 în București, Slobozia, Târgoviște și Reșița sau succesori ai victimelor respective, care s-au adresat instanței europene ca urmare a întârzierii autorităților române în desfășurarea cercetărilor necesare. Ca urmare a cererii formulate, Curtea a deliberatul în sensul încălcării art. 2 din Convenție, care presupune că „dreptul fiecărei persoane la viață trebuie protejat prin lege și că nimeni nu trebuie privat de viață în mod intenționat (…)” și nu a considerat necesar a mai analiza o eventuală încălcare a art. 6 par. 1 și a art. 13 din Convenție.

Potrivit deciziei astfel pronunțate, România este obligată să plătească părților câte 15 000 de euro, reprezentând despăgubiri, respectiv taxele judiciare aferente.