În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 / 23.03.2018 a fost publicată OUG 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (”OUG 18/2018”).

– Potrivit OUG 18/2018, drepturile de proprietate intelectuală sunt eliminate din cuprinsul activităților independente. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală devin o categorie nouă a veniturilor supuse impozitului pe venit.

– OUG 18/2018 aduce o serie de modificări sistemului fiscal aplicat persoanelor fizice (prin modificările aduce Legii 227/2015 privind Codul Fiscal), cea mai importantă modificare fiind definirea ”Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (”Declarația Unică”).

Sumarizăm principalele aspecte referitoare la Declarația Unică:

  1. Următoarele declarații fiscale sunt eliminate prin introducerea Declarației Unice:

▪ Declarația 200 ”Declarație privind veniturile realizate din România”;

▪ Declarația 201 ”Declarație privind veniturile realizate din străinătate”;

▪ Declarația 220 ”Declarație privind venitul estimat/norma de venit”;

▪ Declarația 221 ”Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”;

▪ Declarația 600 ”Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”;

▪ Declarația 604 ”Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”;

▪ Declarația 605 ”Cerere de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”.

  1. Subiecții cărora li se aplică prevederile OUG 18/2018

▪              persoanele fizice care desfășoară activitate, individual sau într-o formă de asociere, au obligația depunerii Declarației Unice;

▪              persoanele fizice care realizează venituri al căror impozit este reținut la sursă nu trebuie să depună Declarația Unică.

  1. Informații cuprinse în Declarația Unică

▪              Declarația Unică va cuprinde venitul definitiv pentru anul precedent și venitul estimat a se realiza în anul fiscal curent.

  1. Termen de depunere

▪              Pentru anul 2018, Declarația Unică va fi depusă până la data de 15 iulie inclusiv.

Persoanele fizice care depun Declarația Unică prin mijloace electronice de transmitere

la distanță beneficiază de o bonificație;

▪              Începând cu anul 2019, Declarația Unică se va depune până la data de 15 martie inclusiv.

  1. Determinarea și plata obligația de plată a impozitului pe venit

▪              Impozitul pe venit se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, termenul limită de plată fiind data de 15 martie inclusiv a anului următor;

▪              Pentru plata anticipată a impozitului pe venit este prevăzută o bonificație.

  1. Determinarea și obligația de plată a CAS

▪              Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale (”CAS”) o reprezintă venitul ales de persoana fizică. Acest venit nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației Unice. În situația estimării unor venituri anuale sub acest plafon, persoanele fizice pot opta pentru plata CAS;

▪              Pentru plata anticipată a CAS este prevăzută o bonificație.

  1. Determinarea și obligația de plată a CASS

▪              Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (”CASS”) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației Unice;

▪              În situația estimării unor venituri anuale sub acest plafon, persoanele fizice pot opta pentru plata CASS, OUG 18/2018 reglementand anumite condiții;

▪              OUG 18/2018 prevede o bonificație pentru plata anticipată a CASS.

Totodată, OUG 18/2018 modifică și Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, prin introducerea acordării, de către organul fiscal local, în colaborare cu organul fiscal central, a asistenței în completarea și/sau depunerea Declarației Unice.

În acest sens, procedura de acordare a asistenței se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.