Tax Magazine nr. 6/2018, pp. 434-446
12 pagini • Data postării: decembrie 2018

Autor:
Ciprian Păun – conferențiar universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, avocat, managing partner al PCA Law Office

Data la care a fost scris: noiembrie 2018

Rezumat: Într-un context juridico-economic benefic, dar foarte neclar, un grup de investitori imobiliari au dezvoltat proiecte de construcție asumându-și riscuri și realizând profituri sau pierderi într-un ansamblu legislativ care se remarcă prin dereglementare. Au urmat apoi litigii între autoritatea fiscală și contribuabili, încercând fiecare să-și valideze interpretările asupra prevederilor legale. Cauza Vădan este un demers de interpretare legală raportată la directivele europene și de impuls jurisprudențial pentru instanțele de judecată din România. Printr-o interpretare inedită și revoluționară, Curtea de Justiție a Uniunii Europenea folosit speța Vădan pentru a elimina monopolul facturii ca singur instrument juridico-economic de deducere a TVA. Instanța europeană folosește sintagma factură sau orice document justificativ, consacrând un drept extins al contribuabilului de a-și proba vocația la deductibilitatea TVA.

Cuvinte-cheie: cauza Vădan, factura, deducere TVA, TVA, documente justificative, deductibilitate TVA, CJUE, Ciprian Păun

Sugestie citare:

 
C. Păun, Despre Cauza Vădan din fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Concluziile subiective ale apărării și interpretarea consecințelor juridice, în Tax Magazine nr. 6/2018, pp. 434-446.