Poluarea asupra mediului riscă să se intensifice în următoarele decenii, oamenii de știință identificând în ultimii ani microfibre din plastic peste tot: în pământ, apă, în alimente și chiar în aerul pe care îl respirăm. Pentru că cele mai multe mase plastice nu sunt biodegradabile, deşeurile din plastic generate de oameni putând rămâne alături de noi timp de sute sau chiar mii de ani, nu doar oamenii sunt afectați în mod direct de poluare. Anual, peste 10 milioane de tone de plastic ajung în mări și oceane.

Acest fapt a devenit îngrijorător pentru pericolul pe care îl ridică la adresa sănătății oamenilor, motiv pentru care, Consiliul Uniunii Europene a decis să interzică o parte dintre produsele de plastic utilizate zilnic. În acest sens a adoptat Directiva UE 2019 / 904 a Parlamentului European și a Consiliului din 05.06.2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, intrată în vigoare în data de 02.07.2019.

Ce vizează Directiva?

Pe de-o parte, Comisia decide interzicerea introducereii pe piață, începând cu luna iulie 2021, a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile, precum și a anumitor produse de plastic de unică folosință, dintre care menționăm cu titlu de exemplu: tacâmurile de unică folosință, paiele pentru agitat băuturi, recipientele pentru mâncare / băuturi din polistiren expandat, bețișoarele de urechi.

Pe de altă parte, în contextul imposibilității reducerii dintr-odată a tuturor produselor din plastic, până la atingerea acestui scop, se are în vedere, pentru început, măcar o diminuare a consumului de produse din plastic de unică folosință. Pentru a reduce drastic consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum și nivelul emisiilor nocive în aer, se încurajează utilizarea produselor care au o utilizare multiplă, favorizând astfel reciclarea.

Totodată, pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor în ceea ce privește reciclarea, se instituie în sarcina statelor membre obligația de colectare separată. Pentru a informa consumatorii cu privie la prezența materialelor plastice sau la opțiunile adecvate de gestionare / mijloacele de eliminare a deșeurilor, statele membre se vor asigura că fiecare produs din plastic de unică folosință poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil.

Astfel, până în 2029, România trebuie să asigure o colectare anuală de minimum 90% a sticlelor de tip PET și, până în 2030, o reciclare de minimum 30%.

De asemenea, odată cu transpunerea prezentei directive de către statele membre, se prevede răspunderea extinsă a producătorilor în ceea ce privește colectarea pentru toate produsele din plastic de unică folosință, stabilind sancțiunile efective, proporționale și disuasive care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare.

Obiectivele sunt așadar ambiţioase și se observă, totuși, că în ultimii ani apelurile organizațiilor de mediu au început să fie luate în seamă și țările au decis să implementeze diverse măsuri pentru a descuraja folosirea plasticului și a încuraja măcar reciclarea lui, însă rata de succes a acestor politici va depinde de mentalitatea oamenilor. Așadar, pentru început, câteva minute din timpul nostru pentru a selecta deșeurile sau pentru a merge până la centrul de reciclare sunt infime față de sutele de ani în care lăsăm Pământul să facă treaba în locul nostru.