23 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Drd. Stela Stoicescu – judecător, Judecătoria Sectorului 2 București, formator, Institutul Național al Magistraturii, colaborator extern, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Rezumat: Prezentul articol îşi propune să analizeze întinderea obligaţiilor pozitive, procedurale şi substanţiale, ce îi revin judecătorului naţional învestit cu soluţionarea litigiilor în materia relaţiilor dintre părinţi şi copii, în lumina dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. În cadrul acestui demers, sunt evidenţiate standardele distincte de celeritate impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în funcţie de obiectul concret al litigiului, fiind analizate litigiile de drept comun, litigiile calificate drept urgente în temeiul unei dispoziţii legale interne sau internaţionale, precum şi litigiile privind executarea hotărârilor judecătoreşti cu privire la minori. Pe baza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pe care o sintetizează, studiul extrage concluzii practice, menite a fi utile judecătorului naţional, căruia îi revine o sarcină extrem de dificilă şi importantă: aceea de a asigura interesul superior al copilului, prioritar oricăror alte interese concurente.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018.

Cuvinte-cheie: litigii privind relațiile dintre părinți și copii, standard de celeritate, jurisprudența CEDO, termen rezonabil, standard de diligență, comportamentul autorităților, executarea unei hotărâri judecătorești referitoare la minori

Sugestie citare:

 
Stela Stoicescu, Gestionarea litigiilor privind relaţiile dintre părinţi și copii sub aspectul asigurării standardului de celeritate impus de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rolul judecătorului naţional. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 552-575.