În Monitorul Oficial al României nr. 1045/10.12.2018 a fost publicată HG 937/2018 (denumită în continuare “HG 937/2018”) pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

HG 937/2018 stabileşte salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea de 2.080 LEI lunar, pentru un program normal având o medie de 167,3 ore pe lună şi reprezentând 12,43 lei /oră.

Cu titlu de excepţie, salariul de bază minim brut pe ţară se stabileşte la valoare de 2.350 LEI lunar, pentru un program normal având o medie de 167,3 ore pe lună, reprezentând 14,044 lei /oră pentru personalul încadrat pe funcţii (i) pentru care se prevede nivelul de studii superioare şi (ii) cu vechime în munca de cel puţin 1 an în acel domeniu.

Ambele sume menţionate anterior nu vor putea include sporuri sau alte adaosuri acordate de angajator.

În consecinţă, angajatorii sunt obligaţi să încheie, până la data de 31.12.2018, acte adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor care obţineau un venit inferior valorilor de 2.080 LEI, respectiv 2.350 LEI, după caz, pentru adaptarea salariilor acestora la noile prevederi legislative.

Modificarea va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2019.