În Monitorul Oficial nr. 340/03.05.2019 a fost publicată Legea 89 pentru modificarea și completarea OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului (denumită în continuare “OUG 111/2010”).

Legea a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, mai exact în data de 06.05.2019.

Noutăți aduse OUG 111/2010

  • Beneficiarii concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului care se află din nou în situația de a solicita concediul și indemnizația menționate anterior, într-o perioadă de 12 luni de la încheierea primului concediu, vor primi cu titlu de indemnizaţie aceeași sumă de bani pentru creșterea celui de-al doilea copil în cazul în care indemnizația cuvenită ar fi mai mică decât cea primită pentru creșterea primului.

Această prevedere se va aplica și solicitărilor depuse anterior datei de intrare în vigoare a modificărilor, fără ca decizia de admitere să fie emisă de către autoritate.

  • Cuantumul veniturilor impozitabile pe care persoana aflată în concediu pentru creșterea copilului le poate realiza fără suspendarea indemnizației se mărește până o valoare care nu poate depăși de 5 ori cuantumul minim stabilit de OUG 111/2010. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 LEI.
  • Angajatorul nu va putea dispune încetarea contractului de muncă al persoanei care se află în concediu de creștere a copilui adoptat de către aceasta.
  • În cazul în care angajatul decide reluarea raporturilor de muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului, acesta va fi obligat să notifice angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care intenționează reluarea raporturilor de muncă, iar angajatorului îi este interzisă restricționarea accesului angajatului la acordarea stimulentului de inserț