În Monitorul Oficial nr. 309 /19.04.2019 a fost publicată OUG 26 (denumită în continuare “OUG 26/2019”) privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin OUG 26/2019 sunt aduse modificări (i) Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (denumită în continuare “Legea 52/2011”), (ii) Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (denumită în continuare “Codul Fiscal”), (iii) Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (denumită în continuare “Legea 95/2006”) şi (iv) Legii 53/2003 privind Codul Muncii (denumită în continuare “Codul Muncii”).

Noutăţi aduse Legii 52/2011

 • Se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, începând cu data de 20.12.2019, unde beneficiarul va avea obligaţia de a completa, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional. Registrul va trebui transmis către ITM.

Obligaţiile menţionate mai sus intervin începând cu data publicării Ordinului Ministrului Muncii privind metodologia de întocmire şi transmitere a registrului unic, în Monitorul Oficial.

 • Se instituie în sarcina beneficiarul muncii prestate de zilieri obligaţia de a declara, calcula şi achita impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale pentru remuneraţia acordată zilierilor contractaţi, aceştia din urmă păstrând însă statutul de neasiguraţi în sistemul public de sănătate şi de neasiguraţi în sistemul de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli profesionale.

Obligaţiile menţionate mai sus intervin începând cu veniturile lunii mai 2019.

 • Se completează Activităţile în care se poate presta munca necalificată cu caracter ocazional cu următoarele:
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi – suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • restaurante – clasa 5610;
 • baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Noutăţi aduse Codului Fiscal

 • Introducerea remuneraţiei brute primite pentru activitatea prestata de zilieri în baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale.

Prevederea menţionată anterior se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.

 • Modificarea procedurii prin care persoanele fizice care realizează venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurare socială de sănătate depun declaraţia unică şi achită contribuţiile stabilite.

Prevederile menţionate anterior intră în vigoare la data de 1 mai 2019.

Noutăţi aduse Legii 95/2006

Clarificarea calităţii de asigurat a persoanelor care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Noutăţi aduse Codului Muncii

Extinderea situaţiilor ce pot reprezenta concediu de odihnă suplimentar, precum şi clarificarea solicitării acestuia în situaţia nou introdusă.

Autori: Cosmin Ştefănescu – Managing Partner, Răzvan Enache – Partner Tax Advisory