În Monitorul Oficial Nr. 595/12.07.2018 a fost publicată Legea 163/2018 (denumită în continuare “Legea”) privind modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și modificarea și completarea Legii societăților 31/1990. Modificările introduse de Lege au rolul de a reglementa distribuirea parțială a dividendelor în cadrul unei Societăți.

  1. Modificări ale Legii societăților 31/1990

Principala modificare introdusă de Lege constă în posibilitatea acordată societăților de a distribui dividendele către asociații acestora trimestrial, pe baza situațiilor financiare interimare. În acest sens, adunarea generală a asociaților poate decide această metodă de distribuire, precum și termenul în care dividendele vor fi distribuite.

De asemenea, Legea stabilește faptul că distribuirea parțială a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar va trebui evidențiată în situațiile financiare anuale, iar diferențele rezultate vor fi regularizate în mod corespunzător.

În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării efectuate anual, acestea se vor achita în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

2. Modificări ale Legii contabilității 82/1991

În acord cu modificările intervenite în Legea Societăților, Legea Contabilității introduce obligația persoanelor care optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor de a întocmi situații financiare interimare. Aceste situații vor fi supuse auditului în cazul în care persoanele care le întocmesc au obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora.

Totodată, este clarificată înregistrarea în contabilitate a sumelor aferente repartizării interimare de dividende, acestea urmând a fi reflectate în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari sau asociați.

Cu toate acestea, modificările aduse Legii contabilității vor permite repartizarea trimestrială a profitului numai în limita profitului contabil net realizat trimestrial, din care se vor scădea orice pierderi raportate ori sume depuse în rezerve.

Legea intră în vigoare la 3 de zile de la publicare, mai exact în data de 16.07.2018.

Sursa: Duncea, Ștefănescu & Associates