În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. 130/ 17.05.2019 a fost publicată Directiva Nr. 790/2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (denumită în continuare “Directiva”).

Scopul Directivei

Armonizarea dreptului Uniunii Europene în material dreptului de autor și clarificarea raporturilor dintre titularii drepturilor de autor și entitățile care facilitează utilizarea digitală a conținuturilor protejate, detinute de autori.

Termen de implementare

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare, mai exact în data de 7 iunie 2019. De asemenea, statele membre U.E. vor avea obligația de a transpune Directiva în legislația națională a acestora în 2 ani de la publicare, mai exact până la data de 7 iunie 2021.

Terminologie

Prestatorului unui serviciu online de partajare de conținut (“Prestatorul”) este “acel prestator al unui serviciu al societății informaționale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca și de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează și le promovează în scop lucrativ.”

Noutăți introduse prin Directivă

  • Prestatorul va fi obligat să publice faptul că un anumit conținut pe care îl pune la dispoziția utilizatorilor săi face obiectul protecției drepturilor de autor. În plus, acesta va fi obligat să obțină acordul titularilor drepturilor de autor, prin încheierea unui contract de licență, pentru publicarea operelor.
  • Prestatorul nu va fi exonerat de răspunderea pentru conținutul operei publicate, odată cu punerea la dispoziția utilizatorilor a respectivelor publicații.
  • Referitor la autorii operelor care își transferă drepturile de autor sau acordă o licență de utilizare unor alte entități, statele membre vor fi obligate să se asigure că remunerația primită de autori va fi adecvată și proporțională. În plus, autorul operelor va putea revoca integral sau parțial licența în caz de neexploatare a respectivei opere.
  • Directiva obligă statele membre să se asigure că orice material care rezultă din reproducerea unei opere a cărei protecție a expirat nu va putea fi protejată de drepturile de autor, cu excepția cazului în care noua creație aparține autorului operei inițiale.
  • Directiva acordă editorilor de publicații de presă dreptul de a autoriza sau de a interzice prestatorilor de servicii ale societății informaționale utilizarea online a operelor prezentate în publicațiile de presă. Protecția acordată titularilor drepturilor de autor nu se aplică actelor de inserare de hyperlink.