În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 / 18.01.2018 a fost publicată Legea 28/2018 privind completarea Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor („Legea 28”). Legea 28 a intrat în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial, respectiv la data de 21 ianuarie 2018.

Potrivit Legii 307/2006, începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune, se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Autorizația de securitate la incendiu este actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifica, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări.

Autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu.

Potrivit Legii 28 care completează Legea 307/2006, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: ”Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.”

Obligația privind realizarea și amplasarea panoului de înștiințare vizează categoriile de construcții cuprinse în hotărârea de guvern (nn. prin care au fost aprobate respectivele categorii de construcții) cu următoarele destinații și funcțiuni:
a) Clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de comeț – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine;
b) Clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
c) Clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier.

Potrivit Legii, nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare de către beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări constituie contravenție și este sancționată cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei.