În Monitorul Oficial nr. 219 din 18.03.2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 1 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri (denumită în continuare „O.M. nr. 1”).

Legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, mai exact în data de 18.03.2020.

O.M. nr. 1 se aplică pe toată durata stării de urgență.

Măsuri introduse de O.M. nr. 1

  • Se suspendă orice activități organizate în spații publice, în interiorul sau exteriorul a astfel de locații (ex. restaurante, hoteluri, baruri, cafenele). Excepție: este permisă organizarea de către entitățile enumerate cu titlu exemplificativ a activităților de comercializare a produselor alimentare, a băuturilor alcoolice / non-alcoolice, în regim „drive-in”, „room service” sau „livrare la client”; condiția esențială de respectat este nerămânerea clienților în spațiile destinate acestui gen de servicii.
  • Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.
  • Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise. În ceea ce privește evenimentele la care participă maximum 100 de persoane, participanții sunt obligați să păstreze o distanță de minimum 1 metru între aceștia.
  • Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligația ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție (ex. dezinfectant, mănuși, mască de protecție).
  • Conducătorii a astfel de vehicule care sosesc din / au tranzitat „zone roșii” sau „zone galbene” nu se supun măsurilor de carantină sau izolare dacă nu manifestă, la prezentarea la punctele de frontieră, simptomatologie asociată COVID-19.
  • Se interzice transportul dispozitivelor medicale și materialelor sanitare / medicamentelor care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, în vederea distribuirii în afara teritoriului României. Excepție: transportul ansamblelor/subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi.
  • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile; măsura se aplică începând cu data de 18.03.2020.
  • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23.03.2020.
  • Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să părăsească locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

Sancțiuni

Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute de O.M. nr. 1 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legii (art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999).