27 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Mihail Vladimir Poenaru – avocat, Baroul București

Rezumat: Prezentul demers publicistic are în vedere analizarea instituției de drept procesual civil a penalităților aplicate pe ziua de întârziere din materia executării silite a hotărârilor judecătorești privind legăturile personale dintre copilul minor și părinții, rudele, precum și alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament. În pofida faptului că, până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, dreptul pozitiv nu cunoaștea o instituție similară cu cea a penalităților aplicate pe zi de întârziere în materia relațiilor de familie și dat fiind că România nu de puține ori fusese condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru omisiunea autorităților statale de a consacra la nivel legislativ instituțiile juridice pentru asigurarea unor instrumente eficiente în materia relațiilor de familie, în general, și a realizării legăturilor personale, în special, evoluția legislativă impusă de legiuitorul noului Cod de procedură civilă nu este la adăpost de opiniile critice, cu precădere din cauza dificultăților ivite în practica executorilor judecătorești și a instanțelor de judecată, având în vedere specificul materiei, care nu poate fi nicicum pusă laolaltă cu mecanismul executării silite a obligațiilor de a face sau a obligațiilor de a nu face, în genere.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018

Cuvinte-cheie: penalități de întârziere, executarea hotărârilor judecătorești, executarea hotărârilor judecătorești privind minorul, executarea silită a hotărârilor judecătorești, penalități pe zi de întârziere, relații personale, legături personale, obligații cu character intuit personae, daune-interese moratorii, infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești, culpă comună, ne bis in idem, amendă civilă, constituirea de garanții reale și personale, contestație la executare, reducerea penalității, excepția de neconvenționalitate

Sugestie citare:

 
Mihail Vladimir Poenaru, Penalitățile de întârziere ca mijloc de constrângere la executarea hotărârilor judecătorești privind legăturile personale cu minorul. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 511-538.