Tax Magazine nr. 2/2019, pp. 136-142
6 pagini • Data postării: aprilie 2019

Autor:
Alina Mușat – avocat la Dobrinescu Dobrev SCA

Data la care a fost scris: martie 2019

Rezumat: Procesele‑verbale încheiate de organele fiscale nu reprezintă acte administrative, însă pot produce consecințe atât în plan fiscal, cât și în plan penal. Procedura de emitere a unor astfel de procese‑verbale de control nu conține suficiente garanții cu privire la respectarea drepturilor procedurale fiscale. În acest context, Curtea Constituțională s‑a pronunțat recent asupra neconstituționalității utilizării în cadrul procesului penal cu caracter de probe a unor procese‑verbale de control întocmite de organele fiscale la solicitarea organelor penale.

Cuvinte-cheie: procese-verbale de control, procese-verbale de control încheiate de organele fiscale, control inopinat, organe penale, procese-verbale încheiate în urma controlului inopinat, procese-verbale încheiate la solicitarea organelor penale

Sugestie citare:

 
A. Mușat, Procesele‑verbale de control încheiate de către organele fiscale – discuții referitoare la forța lor probantă și la corespondența cu procedura penală, cu referire la Decizia Curții Constituționale pronunțate la data de 29 ianuarie 2019, în Tax Magazine nr. 2/2019, pp. 136-142.