Tax Magazine nr. 1/2019, pp. 17-30
13 pagini • Data postării: martie 2019

Autor:
Luisiana Dobrinescu – avocat specializat în drept fiscal, coordonator al Societății de Avocați Dobrinescu Dobrev și doctorand

Data la care a fost scris: februarie 2019

Rezumat: Cu toate că legislația națională în materie de TVA nu reglementează explicit răspunderea solidară în această materie, practica administrativă la nivelul întregii Uniuni Europene confirmă că o terță parte poate fi făcută răspunzătoare pentru frauda comisă de partenerii săi.

Codul de procedură fiscală român reglementează un mecanism de atragere a răspunderii solidare în materie fiscală, derogatoriu de la dreptul comun. Acest mecanism este prevăzut exclusiv în beneficiul autorității fiscale, în calitate de creditor al oricăror tipuri de creanțe fiscale (TVA, impozit pe profit etc.).

Practica ultimilor ani a consacrat însă și alt tip de răspundere solidară, indirectă, respectiv aceea în care beneficiarului i se refuză deductibilitatea cheltuielii sau a TVA-ului aferent achizițiilor, ca urmare a fraudei furnizorului său ori prin care vânzătorului i se refuză beneficiul scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare efectuate.

Între Hotărârea de referință din cauza C-345/3, Optigen, și Hotărârea din cauza C-277/14, PPUH, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a cunoscut câteva oscilații interesante, de la o abordare extrem de exigentă, la una permisivă sau cel puțin tolerantă, în ceea ce privește aprecierea implicării beneficiarului în frauda cocontractanților săi și, implicit, răspunderea fiscală a acestuia.

Prezentul articol își propune să analizeze cazurile de atragere a răspunderii solidare în materie fiscală, cu accent deosebit pe domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Cuvinte-cheie: TVA, răspundere solidară, fraudă TVA, răspunderea solidară în materie fiscală, deductibilitate TVA, livrări intracomunitare

Sugestie citare:

 
L. Dobrinescu, Răspunderea solidară în materie de TVA, în Tax Magazine nr. 1/2019, pp. 17-30.