În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. 136/22.05.2019 a fost publicată Directiva 770/2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale (denumită în continuare “Directiva”).

Scopul Directivei

Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor privind contractele de furnizare de conţinut digital sau de servicii digitale, încheiate între aceştia şi comercianţi.

Termen de implementare

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare, mai exact în data de 10 iunie 2019. De asemenea, statele membre UE vor avea obligaţia de a transpune Directiva în legislaţia naţională a acestora în 2 ani de la publicare, mai exact până la data de 1 iulie 2021.

Terminologie

Conţinut digital reprezintă “date produse şi furnizate în format digital”.

Serviciu digital reprezintă:

„(a) un serviciu care permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital; sau

(b) un serviciu care permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv, sau orice altă interacţiune cu aceste date;”

Bunuri cu elemente digitale reprezintă “orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunurile nu şi-ar putea îndeplini funcţiile”.

Noutăţi introduse prin Directiva

  • Directiva se aplică oricărui contract în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conţinut digital sau un serviciu digital;
  • Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel, comerciantul furnizează conţinutul digital sau serviciul digital fără întârzieri nejustificate după încheierea contractului;
  • Directiva prevede condiţiile obiective şi subiective privind conformitatea serviciilor ori conţinutului digital cu contractul încheiat de părţi;
  • Se prevede atragerea răspunderii comerciantului pentru nerespectarea prevederilor Directivei, sarcina probei revenind comerciantului;
  • În caz de neconformitate, Directiva acordă consumatorului dreptul de a solicita remedierea acestora ori încetarea contractului, după caz.

Orice rambursare pe care comerciantul o datorează consumatorului, ca urmare a unei reduceri de preţ sau a încetării contractului, este efectuată fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care comerciantul este informat cu privire la decizia consumatorului.

Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea normelor privind Contractele de furnizare de conţinut digital vor fi prevăzute de legile naţionale prin care va fi transpusă Directiva.