Conformitate și implementare

Termenul limită pentru respectarea dispozițiilor GDPR se apropie rapid. – 25 mai 2018
Anumite acțiuni devin necesare.

GDPR impune noi reguli
– companiilor
– agențiilor guvernamentale
– organizațiilor non-profit sau
– altor organizații care oferă bunuri și servicii pe teritoriul UE sau care prelucrează date privind persoanele rezidente în UE

Odată cu apropierea termenului de aplicare a noilor reguli, este obligatoriu ca destinatarii GDPR să determine riscurile care trebuie gestionate și să evalueze datele ce trebuie protejate și securizate, punând astfel în practica politici și proceduri în concordanță cu principiile și cerințele GDPR.

– Datele cu caracter personal sunt colectate corect?
– Unde sunt stocate?
– Cine are acces la aceste date?
– Vom putea să acordăm acces la aceste date în scopuri de portabilitate?
– Care este procedura noastră în caz de breșă de securitate a sistemelor informatice?

Întrebări de adresat chiar înainte de a începe alinierea proceselor interne ale Companiei la cerințele GDPR.

Conformitate și implementare

Asigurați conformarea companiei dumneavoastră cu noile cerințe GDPR, având în vedere termenul limită!

Cum vă putem ajuta?
• Efectuarea unei analize (Gap Analysis) pentru a determina ce poate fi îmbunătățit și implementat în vederea respectării GDPR;
• Asistarea organizației dumneavoastră în identificarea măsurilor care trebuie implementate;
• Oferirea suportului pentru pregătirea documentației necesare a fi semnate, a notelor informative, politicilor de confidențialitate, precum și a contractelor cu partenerii de afaceri;
• Reprezentare în fața autorităților de reglementare.