Ca urmare a celor dispuse în cadrul Adunării Generale a Avocaților din Baroul București, Decanul Baroului București informează avocații cu privire la demersurile efectuate pentru transmiterea Rezoluției Adunării către Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele de judecată din raza Baroului București și Ministerul Justiției, cu privire la:

  • Necesitatea respectării dispozițiilor legale privitoare la încetarea mandatului avocatului din oficiu în condițiile art. 91 alin. (4) din Noul Cod de procedură penală și
  • Necesitatea recunoașterii activității desfășurate de avocații desemnați în cauzele în care asistența este obligatorie, prin acordarea onorariilor stabilite prin Protocolul încheiat la 06.06.2015 între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România, reducerile urmând să aibă caracter de excepție și temeinic motivat.

 Rezoluția AGA

Rezoluţia Adunării Generale a Avocaţilor din Baroul Bucureşti, întrunită în 19 martie 2018, cu privire, la necesitatea corectei aplicări a legii în privinţa apărării în cauzele penale

  • Având în vedere sesizările avocaţilor, precum şi dovezile prezentate ele aceştia, că în multe cazuri, instanţele de judecată menţin mandatele avocaţilor din oficiu, în condițiile în care se prezintă avocaţi aleşi, deşi dispozițiile art. 91 alin. (4) din Noul Cod de procedură penală, prevăd în mod imperativ că „delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales”;
  • Având în vedere sesizările avocaţilor, precum şi dovezile prezentate ele aceştia, că în numeroase cazuri, cu ocazia stabilirii onorariilor pentru activitatea avocaţială desfăşurată de avocaţii din oficiu, unele instanţe de_judecată reduc nejustificat de mult, uneori până la valori derizorii, aceste onorarii, deşi Protocolul încheiat la 06.06.2015 între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, prevede un nivel al onorariilor care, cu caracter de principiu, trebuie respectat de instanţele de judecată,

                                                                          HOTĂRĂȘTE:

  1. lnformarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanţelor de judecată din raza Baroului Bucureşti şi a Ministerului Justiţiei, cu privire la:
  • Necesitatea respectăii dispoziţiilor legale privitoare la încetarea mandatului avocatului din oficiu în condiţiile art. 91 alin. (4) din Noul Cod de procedură penală şi
  • Necesitatea recunoaşterii activităţii desfăşurate de avocaţii desemnaţi în cauzele în care asistenţa este obligatorie, prin acordarea onorariilor stabilite prin Protocolul încheiat la 06.06.2015 între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, reducerile urmând să aibă caracter de excepţie şi temeinic motivat.

2. Împuterniceşte Consiliul Baroului Bucureşti şi Decanul să solicite întâlniri cu reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii, instanţelor de judecată din raza Baroului Bucureşti şi ai Ministerului Justiţiei, pentru identificarea modalităţilor de aducere la îndeplinire a măsurilor hotărâte.

Sursa: Baroul București