RTPR Allen & Overy câștigă un important litigiu de dreptul muncii pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

RTPR Allen & Overy a câștigat definitiv în fața Curții de Apel Cluj un litigiu de dreptul muncii inițiat de către un fost angajat într-o poziție de conducere al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (SDEE TN sau Societatea). Prin demersul său procesual, reclamantul a contestat desființarea postului de inginer șef (ocupat de acesta la momentul concedierii) în contextul procesului de reorganizare prin care a trecut Societatea și a solicitat instanței anularea deciziei de concediere, reintegrarea pe o altă poziție pretins echivalentă, de Director regional operațiuni rețea, precum și acordarea de daune morale în cuantum de 300.000 de Euro.

Echipa de avocați din cadrul RTPR Allen & Overy a fost formată din Adriana Dobre – avocat senior colaborator și Ana Popa (Nedelcu) – avocat asociat colaborator.

Deși reclamantul a fost singurul angajat care a contestat procesul de reorganizare, instanța de fond a respins criticile formale referitoare le emiterea deciziei de concediere, însă a stabilit că desființarea postului de inginer șef nu a fost una efectivă. În apel, avocații RTPR Allen & Overy au reușit să demonstreze caracterul real, efectiv și serios al procesului de reorganizare ce a stat la baza emiterii deciziei de concediere. Astfel, Curtea de apel Cluj a respins în tot cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant și l-a obligat pe acesta la plata de cheltuieli de judecată.

Adriana Dobre a declarat: „Unul dintre aspectele cheie ale litigiului a fost acela de a demonstra echivalența pozițiilor din vechea și noua organigramă, precum și raporturile de subordonare dintre aceste poziții, cu scopul de a contracara argumentele reclamantului în sensul că postul de inginer șef ar fi fost redefinit în postul de Director regional operațiuni rețea/Director sucursală. În realitate, prin demersul procesual inițiat, reclamantul a urmărit să fie „promovat” în funcția de director sucursală, dorind să obțină reintegrarea în această funcție, iar nu în funcția pe care o ocupa la momentul reorganizării.

Un alt aspect de complexitate a litigiului a derivat și din împrejurarea că procesul de reorganizare a fost gândit în etape, fiind în curs de finalizare pe parcursul desfășurării litigiului, astfel că a fost necesar să contracarăm argumentele invocate de către reclamant, în sensul că anumite acte specifice reorganizării ar avea caracter intermediar, că nu ar putea produce efecte juridice și că astfel măsurile implementate nu ar fi efective.

Ana Popa (Nedelcu) a adăugat: „Suplimentar multiplelor critici procedurale și de fond invocate împotriva deciziei de concediere contestată, reclamantul a recurs inclusiv la suportul presei locale, prin intermediul căreia a diseminat o serie de acuzații nereale și defăimătoare la adresa Societății și a reprezentanților convenționali ai acesteia. Caracterul nereal al acestor acuzații este confirmat implicit prin hotărârea favorabilă pronunțată de către Curtea de Apel Cluj.

Printre litigiile și arbitrajele importante în care RTPR Allen & Overy a fost recent implicată enumerăm:

  • reprezentarea marilor studiouri de film americane (Paramount, Universal, 21 Century Fox, Disney, Warner Brothers, Sony Pictures) în litigii privind apărarea drepturilor lor de autor în România;
  • reprezentarea BNR în cadrul unui litigiu de contencios administrativ soluționat în mod definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în favoarea clientului;
  • reprezentarea Electrica Distribuție Transilvania Nord într-un litigiu complex de contencios administrativ inițiat de mai multe societăți din grupul RCS-RDS împotriva clientului nostru, ANRE și Ministerului Economiei, prin care reclamantele încearcă să obțină anularea mai multor prevederi importante ale unor acte administrative normative care reglementează regimul serviciului de distribuție de energie electrică și drepturile operatorilor concesionari;
  • reprezentarea Midtown Retail într-un complex litigiu de drept imobiliar demarat în anul 2006 cu privire la o parcelă de teren pe care este edificat, printre altele, un supermarket;
  • reprezentarea Industrial Engineering and Contracting NV într-un litigiu complex de drept fiscal prin care s-a obținut rambursarea TVA în cuantum de aprox. 1 milion de Euro;
  • reprezentarea unui grup internațional bancar important într-un arbitraj ICC desfășurat la Viena în legătură cu un contract încheiat pe legea română;
  • reprezentarea „Aegon Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.” (AEGON) în dosarul referitor la acțiunea de anulare a deciziei Consiliului Concurenței prin care agenții economici de pe piața administrării private a fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) au fost sancționați pentru o pretinsă faptă anticoncurențială de împărțire a clienților, obținând în instanță reducerea cu peste 80% a amenzii aplicate de către Consiliul Concurenței;
  • reprezentarea MOL Romania cu privire la contestarea deciziei Consiliului Concurenței din România de a sancționa toate cele șase cele mai importante companii petroliere active în România pentru o înțelegere de tip cartel constând în retragerea unui anumit tip de combustibil de pe piață într-un proces în care valoarea totală a amenzilor a depășit 200 milioane EUR. Instanța a soluționat irevocabil anularea parțială a deciziei și reducerea substanțială a amenzii.
  • reprezentarea Profi Rom Food cu privire la contestarea deciziei de sancționare adoptate de Consiliului Concurenței pentru un pretins acord vertical de stabilire a prețurilor. Amenda a fost irevocabil redusă cu 75% de către Înalta Curte de Casație și Justiție.