Tax Magazine nr. 2/2018, pp. 146-153
7 pagini • Data postării: mai 2018

Autor:
Viorel Terzea – judecător la Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Data la care a fost scris: aprilie 2018

 

Rezumat:

  1. Angajarea răspunderii solidare în materie fiscală. Natura dispoziţiilor care reglementează răspunderea solidară şi aplicarea în timp a acestor dispoziţii.
  2. Angajarea răspunderii solidare în materie fiscală. Coparticipare procesuală pasivă obligatorie în procedura judiciară.
  3. Decizie antrenare răspundere solidară. Necesitatea dovedirii relei-credințe.

Cuvinte-cheie: răspundere solidară, răspundere solidară în materie fiscală, angajarea răspunderii solidare, neplată impozite de către administrator, coparticipare procesuală pasivă, consorțiu obligatoriu, decizie antrenare răspundere solidară, dovada relei-credințe

 
V. Terzea, Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată privind angajarea răspunderii solidare în materie fiscală (partea I), în Tax Magazine nr. 2/2018, pp. 146-153.