Tax Magazine nr. 2/2019, pp. 117-127
10 pagini • Data postării: aprilie 2019

Autor:
Delia Cataramă – conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori si Tax Partner la ViboalFindEx

Data la care a fost scris: martie 2019

Rezumat: Acest articol își propune o analiză critică a regulilor privind locul prestării serviciilor din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată (TVA) pentru serviciile legate de educație, cu scopul de a aduce o clarificare privind unde se taxează acestea: acolo unde se prestează? Acolo unde este stabilit clientul? Acolo unde este stabilit furnizorul? Articolul nu își propune analiza situațiilor în care aceste servicii ar putea fi scutite de TVA. Prima secțiune cuprinde un scurt istoric al regulilor aplicabile acestor servicii. A doua secțiune cuprinde o detaliere a problemelor cu care se confruntă în practică specialiștii privind locul acestor servicii iar în a treia secțiune prezentăm clarificările și detalierile aduse de Curtea Europeană de Justiție în cauza C‑647/17 Srf konsulterna AB soluționată la data de 13 martie 2019.

Cuvinte-cheie: TVA, colectare TVA, taxa pe valoarea adăugată, servicii legate de educație, locul prestării serviciilor, Srf konsulterna AB, servicii direct legate de acces la eveniment,  prestare a serviciilor legate de acordarea accesului la evenimente educaționale

Sugestie citare:

 
D. Cataramă, Training, conferință, seminar ..... colectăm TVA? Ce ne învață C‑647/17 Srf konsulterna AB despre serviciile de acordare a accesului la evenimente?, în Tax Magazine nr. 2/2019, pp. 117-127.