Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile de publicare de mai jos. Transmiterea materialelor spre publicare pe site-ul e-drept.ro presupun acordul dumneavoastră implicit cu aceste condiții.

 

1. CONȚINUTUL SITE-ULUI E-DREPT.RO ESTE NUMAI PENTRU UZ PERSONAL

Serviciile și produsele oferite pe www.e-drept.ro sunt numai pentru uz personal, necomercial. Nu aveți permisiunea să preluați niciun material de pe acest site, să îl reformatați, să îl repostați sau folosi în vreun alt mod în scopuri comerciale.

Excepții:

a) puteți redistribui titlul, autorul și/sau rezumatul pentru un document individual publicat pe e-drept.ro, împreună cu un link la pagina publică a acestui document pe e-drept.ro;

b) puteți exercita orice drepturi suplimentare acordate direct de autor sau de un alt deținător al drepturilor de autor;

c) puteți cita titlul și autorul, cu confirmarea sursei, datei și Adresa URL pentru aceste informații.

Aceste excepții pentru uz necomercial se aplică tuturor produselor și informațiilor publicate pe e-drept.ro. Ele nu implică transmiterea vreunui drept de a reproduce sau de a folosi în vreun alt mod o parte sau toate dintre informațiile și produsele publicate pe e-drept.ro.

 

2. CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul trimis spre publicare trebuie să fie relevant pentru domeniul de interes al site-ului e-drept.ro. Conținutul nu poate fi ilegal, defăimător, amenințător și nu poate încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altui deținător sau să fie prejudiciabil în vreun fel. Materialele trebuie să aibă un conținut de calitate, acestea fiind revizuite de redacția e-drept.ro. Redacția are dreptul (dar nu și obligația) de a revizui formal materialele transmise spre publicare, trimiterile din acestea și respectarea conformității regulilor de publicare pe site.

Rezumatele puse la dispoziție pe e-drept.ro sunt opera autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al Editurii Solomon.

Editura Solomon nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea, oportunitatea sau caracterul complet al conținutului furnizat.

În funcție de opțiunea autorilor, accesul cititorilor la materialele publicate de acestea va fi:

a) gratuit, liber;

b) contra cost.

Accesul la materialele pentru care cesiunea drepturilor de autor nu se face exclusiv către e-drept.ro va fi întotdeauna gratuit.

Materialele transmise spre publicare pe e-drept.ro vor respecta următoarele cerințe formale:

  • vor fi scrise cu diacritice;
  • vor avea titlul tradus și în limba engleză;
  • vor conține un rezumat de 1-2 paragrafe atât în română, cât și în engleză;
  • vor preciza cuvintele-cheie ale articolului/studiului;
  • vor indica datele complete de contacte ale autorului: prenume, nume, titulatură, adresă de email de contact, eventual o prezentare a autorului pentru pagina cu autori a portalului e-drept.ro.

Materialele vor fi transmise pe adresa redactie@editurasolomon.ro, iar noi vă vom răspunde cât de repede posibil.

 

3. DREPTURI DE AUTOR

Autorii garantează că sunt îndreptăţiți să publice materialele transmise către e-drept.ro şi că sunt originale, cu excepţia materialelor de domeniu public şi a extraselor din alte lucrări ce pot fi incluse într-o lucrare ştiinţifică, în condiţiile legii, şi nu vor aduce în niciun fel atingere altor drepturi de autor (copyright).

Când transmiteți materiale spre publicare pe www.e-drept.ro, vă rugăm să vă asigurați că acest lucru nu încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate ale altor părți și că aveți dreptul să publicați aceste materiale. Așadar, puteți publica lucrările dumneavoastră pe www.e-drept.ro numai dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor, aveți permisiunea deținătorului drepturilor de autor, aveți permisiunea să faceți acest lucru în baza contractului de editare sau a politicilor privind drepturile de autor ale editorului sau a acordului deținătorului drepturilor de autor, în alte situații.

Prin transmiterea oricăror materiale spre publicare pe e-drept.ro, autorii acestora îşi asumă răspunderea exclusivă cu privire la conţinutul lor.

E-drept.ro nu are nicio răspundere cu privire la conținutul materialelor publicate pe site.

 

4. CESIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR

Autorii cesionează site-ului e-drept.ro și Editurii Solomon drepturile de autor pentru materialele transmise spre publicare. Acestea presupun dreptul de a edita, reproduce și distribui lucrarea, încredinţându-l Editurii împreună cu alte drepturi de aceeaşi natură, care există sau pot fi cedate relativ la lucrare, prevăzute de orice lege în vigoare, în orice parte a lumii.

Durata cesiunii este nelimitată, dar poate fi întreruptă (prin retragerea materialelor de pe site) la cererea autorului sau din inițiativa e-drept.ro.

Drepturile patrimoniale ale autorilor

a) în cazul materialelor pentru care e-drept.ro nu deține exclusivitatea drepturilor de autor, cesiunea se face cu titlu gratuit, nefiind perceput vreun cost pentru accesarea acestora;

b) în cazul materialelor pentru care e-drept.ro deține drepturi de autor exclusive, autorul va primi un procent de 20% din încasările rezultate din accesarea materialului publicat pe site. În acest sens, vor fi transmise autorilor, anual (în luna septembrie a fiecărui an), extrase cu numărul accesărilor materialelor publicate de aceștia. Sumele plătite autorilor sunt sume brute, din care Editura Solomon va reține la sursă și va vărsa cota de impozit aferentă drepturilor de autor, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Autorii au obligația de a informa Editura cu privire la statutul lor fiscal din momentul transmiterii materialelor spre publicare și orice modificare ulterioară a acestuia.

 

5. APARTENENȚA ȘI DREPTURILE E-DREPT.RO

Editura Solomon SRL, prin E-drept.ro, deține drepturile de autor pentru toate materialele publicate pe e-drept.ro, în condițiile precizate mai sus, și își rezervă drepturile cu privire la exploatarea și valorificarea acestora.

Materialele publicate pe acest site pot fi accesate, preluate și descărcate exclusiv pentru uz personal. Niciun material nu poate fi accesat, descărcat, copiat, reprodus, modificat, publicat, distribuit în alt mod.

E-drept.ro este proprietatea Editurii Solomon SRL.

 

6. RECLAMAȚII ȘI ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR DE AUTOR

Plângerile cu privire la orice fel de încălcarea a drepturilor de autor vor fi transmise la adresa redactie@editurasolomon.ro. Vă rugăm să ne furnizați o descriere suficient de detaliată a situației semnalate și datele dumneavoastră de contact. Vom examina plângerea dumneavoastră și vom decide în ce măsură termenii și condițiile noastre au fost încălcate, urmând să vă transmitem răspunsul nostru în cel mai scurt timp posibil.

Dacă primim o plângere referitoare la încălcarea drepturilor de autor prin publicarea unui material pe e-drept.ro, vom analiza cu atenție plângerea în aceleași condiții de mai sus. Dacă, în urma acestei analize, apreciem că nu ați respectat termenii și condițiile noastre de publicare, ne rezervăm dreptul ca, în orice moment:

  • să vă transmitem un avertisment de înlăturare grabnică a situației prejudiciabile semnalate;
  • să retragem temporar sau definitiv materialele postate de dumneavoastră pe site;
  • să vă retragem temporar sau definitiv dreptul de a utiliza site-ul;
  • să vă solicităm rambursarea costurilor ocazionate de publicarea materialelor prejudiciabile pe site, inclusiv drepturile de autor care vi s-au plătit pentru acestea;
  • să folosim orice mijloace tehnice, legale sau de altă natură necesare pentru a asigura respectarea termenilor și condițiilor de publicare pe site.

În cazul în care Editura Solomon apreciază că drepturile sale de autor au fost încălcate de către un terț, este îndreptățită, în condițiile legii, să ia orice măsuri necesare pentru apărarea acestor drepturi. În acest sens, în măsura în care acționează terțul în justiție, este îndreptățită să folosească numele autorului, în condițiile legii, autorul fiind de acord să susțină Editura cu orice este necesar în acest demers.

 

7. LITIGII

Aceste condiții de publicare sunt redactate și vor fi interpretate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și celorlalte legi din România.

Litigiile născute din executarea acestor clauze vor fi soluționate potrivit legii române.