1. Preambul

Site-ul www.e-drept.ro este proprietatea societății EDITURA SOLOMON SRL, persoană juridică română, având cod unic de identificare în scopuri de TVA – RO 32867605, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2522/2014, cu sediul în București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1, telefon 0725.356.750, e-mail office@editurasolomon.ro.

Accesarea acestui site și achiziționarea produselor implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document, astfel că se recomandă citirea completă a documentului.

 

2. Definiții și termeni

a) Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de catre Vânzator Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat;

b) Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, ca urmare a confirmării de către Vânzător a Comenzii efectuate de către Cumpărător;

c) Cont – secțiune din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în site;

d) Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Bunuri și Servicii, își manifestă acordul să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora, iar Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile;

e) Cumpărător – persoana fizică sau juridică care efectuează o Comandă;

f) Site – domeniul editurasolomon.ro;

g) Vânzător – EDITURA SOLOMON SRL, persoană juridică română, având cod de identificare în scopuri de TVA – RO 32867605, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2522/2014, cu sediul în București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1, avand ca obiect de activitate editarea cărților și a revistelor.

 

3. Documente Contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi electronice pe site-ul www.e-drept.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (online, telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente:

a) Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra informațiilor solicitate pe site) și condițiile sale specifice

b) Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c) Termeni și condiții

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător și intră în vigoare în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător, comanda neconfirmată neavând valoarea unui Contract.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 

4. Drepturile și obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul are dreptul de a aduce orice modificări informațiilor prezentate pe Site, fără vreo notificare prealabilă.

Vânzătorul are dreptul de a cesiona si/sau subcontracta unei terțe părți serviciile ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Vânzătorul are dreptul de a exclude din Site și de a ignora comentarii sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Vânzătorul are obligația de a onora Comanda confirmată prin livrarea Bunurilor și Serviciilor comandate, conform specificațiilor Cumpărătorului cuprinse în Comandă. Accesul la produsele comandate se va face de îndată ce plata a fost efectuată de către Cumpărător, cu excepția situațiilor în care comanda nu poate fi livrată sau este livrată cu întârziere din motive tehnice neimputabile Vânzătorului.

 

5. Drepturile și obligațiile Cumpărătorului

Cumpărătorul are dreptul la livrarea Bunurilor și Serviciilor comandate, conform specificațiilor cuprinse în Comandă.

Cumpărătorul are dreptul de a modifica și șterge Contul creat pentru înregistrarea unei Comenzi, dacă este cazul.

Cumpărătorul are obligația de a nu divulga datele de identificare a contului, în special parola către terțe persoane, orice asemenea divulgare fiind făcută pe propria responsabilitate.

Cumpărătorul are obligația de a furniza date corecte și complete, necesitatea furnizării acestor date decurgând din obligativitatea Vânzătorului de a emite o factură corectă și asigurarea posibilității de livrare a Bunurilor și Serviciilor comandate.

Cumpărătorul are obligația de a verifica toate caracteristicile Bunurilor și Serviciilor și de a lămuri cu Vânzătorul, prealabil înregistrării unei Comenzi, orice neclarități cu privire la Bunuri și Servicii.

Cumpărătorul are obligația achitării contravalorii Bunurilor și Serviciilor comandate.

 

6. Limitarea responsabilității Vânzătorului

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare.

Vânzătorul nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la editurasolomon.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunator, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Cumpărătorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Vânzătorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

Vânzătorul face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din Site. Cu toate acestea, uneori pot apărea mici inadvertențe: fotografia are caracter informativ, unele specificații pot fi modificate de producător fără preaviz sau pot conține erori de operare. La solicitarea Cumpărătorului, orice chestiune poate fi clarificată anterior înregistrării unei Comenzi.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o notificare prealabilă. De asemenea, descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzatorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca Bunurile și Serviciile să fie utilizate în parametrii pentru care au fost achiziționate.

Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura descrierilor cărților și de comentariile postate de către vizitatorii Site-ului.

Produsele digitale sunt oferite/se transmit doar în format electronic. Prin urmare, acestea nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care să fie livrate Clientului. Plata pentru produsele digitale se face exclusiv online (card bancar) sau prin virament bancar, plata ramburs nefiind posibilă.

Cumpărătorul are obligația și responsabilitatea de a verifica informațiile cu privire la compatibilitatea produselor cu dispozitivile de pe care intenționează să le acceseze, precum și restul instrucțiunilor publice de pe site.

În măsura în care Cumpărătorului i s-a oferit accesul la  produsul dorit, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care e-drept.ro s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de către Cumpărător. Accesul la produsul oferit Cumpărătorului nu poate fi retras odată ce a fost primit, iar dacă este funcțional în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că e-drept.ro și-a îndeplinit toate obligațiile față de Cumpărător. În aceste situații, nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii/produse digitale.

Prin urmare, în situația în care Cumpărătorul achiziționează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul și/sau această incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atât timp cât Cumpărătorului i s-a oferit accesul la un produs digital valid, care funcționează și poate fi accesat/vizualizat în condițiile specificate pe site.

 

7. Conținutul site-ului e-drept.ro

7.1. ESTE NUMAI PENTRU UZ PERSONAL

Serviciile și produsele oferite pe www.e-drept.ro sunt numai pentru uz personal, necomercial. Nu aveți permisiunea să preluați niciun material de pe acest site, să îl reformatați, să îl repostați sau folosi în vreun alt mod în scopuri comerciale.

Excepții:

a) puteți redistribui titlul, autorul și/sau rezumatul pentru un document individual publicat pe e-drept.ro, împreună cu un link la pagina publică a acestui document pe e-drept.ro;

b) puteți exercita orice drepturi suplimentare acordate direct de autor sau de un alt deținător al drepturilor de autor;

c) puteți cita titlul și autorul, cu confirmarea sursei, datei și Adresa URL pentru aceste informații.

Aceste excepții pentru uz necomercial se aplică tuturor produselor și informațiilor publicate pe e-drept.ro. Ele nu implică transmiterea vreunui drept de a reproduce sau de a folosi în vreun alt mod o parte sau toate dintre informațiile și produsele publicate pe e-drept.ro.

7.2. RECLAMAȚII

Plângerile cu privire la orice fel privitoare la încălcarea drepturilor de autor vor fi transmise la adresa redactie@editurasolomon.ro. Vă rugăm să ne furnizați o descriere suficient de detaliată a situației semnalate și datele dumneavoastră de contact. Vom examina plângerea dumneavoastră și vom decide în ce măsură termenii și condițiile noastre au fost încălcate, urmând să vă transmitem răspunsul nostru în cel mai scurt timp posibil.

 

8. Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

9. Facturare și plăți

Prețurile de pe Site includ TVA, conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

Plata se poate face online (cu card bancar) sau prin virament bancar (în cazul abonamentelor, la cererea Cumpărătorului).

 

10. Livrare

Vânzătorul va livra Bunurile și Serviciile comandate online.

Editura Solomon poate refuza livrarea unei comenzi în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, în următoarele situații:

  • eșuarea/invalidarea tranzacției online;
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului/ a tranzacției;
  • date incomplete sau incorecte ale Cumpărătorului;
  • activitatea Cumpărătorului poate produce daune site-ului editurasolomon.ro sau partenerilor;
  • pentru alte motive justificate legate de istoricul comenzilor anterioare ale Cumpărătorului, în cazul în care se consideră că, în baza conduitei Cumpărătorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Editura Solomon SRL.

 

11. Promoții

Politica prețurilor/reducerilor de pe Site este stabilită în totalitate de către Vânzător, iar prețul de cumpărare este cel afișat în momentul lansării Comenzii. Vânzătorul are dreptul de a întrerupe oricând o campanie promoțională pe parcursul desfășurării acesteia, prețul actual al Bunurilor și Serviciilor fiind menționat pe Site.

Toate promoțiile prezente în Site sunt valabile în limita stocului disponibil.

Promoțiile nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site etc.) De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

 

12. Dreptul de autor asupra MATERIALELOR publicate pe site

Întregul conținut al Site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a societății Editura Solomon SRL și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul societății Editura Solomon SRL a oricăror materiale publicate pe site sau elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. 

 

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Solomon SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numarul de inregistrare …………………

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, CNP, CUI/CIF, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință/sediu), e-mail.

Atunci când un Cumpărător își creează un Cont pe www.editurasolomon.ro, va primi comunicări comerciale din partea Vânzătorului doar în masura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, societatea Editura Solomon SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale furnizate și numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării comenzii și expedierea către Cumpărător sau pentru a trimite Cumpărătorului diverse oferte speciale, promoții etc. numai cu acordul prealabil al acestuia.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a societății Editura Solomon SRL, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul ………………….., și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, Cumpărătorul declară că a înțeles că are dreptul la informare, dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei în cazul vreunei încălcări a acestor drepturi. Totodată, Cumpărătorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.

Cumpărătorul are dreptul să i se confime în mod gratuit pentru o solicitare pe an faptul că datele personale sunt sau nu procesate. În acest sens, Cumpărătorul va formula o cerere scrisă, semnată și datată, care va fi expediată către Editura Solomon SRL, București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1 sau la adresa de email office@editurasolomon.ro.

Cumpărătorul poate să își exercite dreptul de intervenție asupra datelor, în baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate către Editura Solomon SRL, București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1 sau la adresa de email: office@editurasolomon.ro. Prin această cerere se poate solicita, după caz:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Ştergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma Cumpărătorului.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Pentru acuratețea informațiilor, Cumpărătorul este rugat să comunice orice modificare intervenită de la data înregistrării sale în baza de date.

În cazul plăților online, plata Bunurilor și Serviciilor de pe acest Site este efectuată prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de EuroPayment Services s.r.l. (euplatesc.ro). Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la niciun moment de timp, pe serverele societății Editura Solomon SRL, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul Cumpărătorului sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard. Această masură de siguranță presupune redirecționarea Cumpărătorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

 

14. Legea aplicabilă

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

 

15. Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare

Vânzătorul are dreptul de modifica termenii și condițiile prezente, fără a fi obligat să justifice în vreun mod modificările, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească altă formalitate, opozabilitatea fiind asigurată de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Prin crearea Contului/accesarea Contului prealabil creat și/sau înregistrarea Comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data crearii Contului/ accesării Contului prealabil creat și/sau înregistrării Comenzii.