Tax Magazine nr. 1/2017, pp. 25-34
9 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Alexandru Matache – masterand la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai″ Cluj-Napoca
Cristian Ioan – student la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai″ Cluj-Napoca

Data la care a fost scris: ianuarie 2017

Rezumat:
Mediul fiscal autohton și desfășurarea activităților comerciale de către contribuabilii români par a fi din ce în ce mai legate de conduita inspectorilor Direcțiilor Generale Antifraudă. Trăim într-o epocă a controlului inopinat și operativ. Legiuitorul român a înțeles să realizeze o codificare foarte sumară a obligațiilor și limitelor unui astfel de control. În acest climat legislativ, în care drepturile inspectorilor fiscali sunt din ce în ce mai largi, se impune trasarea unor limite. În acest sens, apreciem că atunci când legiuitorul intern omite să intervină, dreptul european reprezintă un resort la care se poate apela.

Practica judiciară a Curții Europene a Drepturilor Omului pare a fi favorabilă contribuabilului, mai ales privitor la eventuale încălcări ale art. 8 din Convenție. În prezentul articol, mai multe spețe exponențiale pentru concepțiile Curții vor fi analizate, precum Handyside contra Marii Britanii sau Ravon şi alţii contra Franţei, fiind atinsă inclusiv problema posibilității contribuabilului de a se adresa Curții și în privința unei încălcări a art. 13 din Convenție, în considerarea practicii administrative și judiciare din România. De asemenea, prezentul articol urmărește și o succintă analiză de drept comparat, raportat la o serie de decizii ale unor instanțe nord-americane, ale căror soluții, judicioase, pot fi aplicate și în dreptul român, prin analogie, ținând cont de particularitățile acestuia.

Cuvinte-cheie: control DGAF, control inopinat, control operativ, Handyside contra Marii Britanii, Ravon şi alţii contra Franţei, atribuții direcția generală antifraudă

Sugestie citare:

 
A. Matache, C. Ioan, Consideraţii asupra dreptului la „vizită” al Direcţiei Generale Antifraudă sau despre scopul care nu trebuie să scuze mijloacele, în Tax Magazine nr. 1/2017, pp. 25-34.