Tax Magazine nr. 12/2017, pp. 767-787
20 pagini • Data postării: ianuarie 2018

Autor:
Cristina Oneț – conferențiar universitar doctor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept

Data la care a fost scris: decembrie 2017

Rezumat:
Cea de a doua parte a materialului privitor la contribuțiile sociale obligatorii își concentrează atenția asupra contribuției de asigurări sociale de sănătate și asupra contribuției asiguratorii pentru muncă.
Așadar, pornind de la conținutul noilor reglementări în materia contribuțiilor sociale obligatorii, ne-am propus să analizăm rolul și funcțiile acestor două categorii și să sistematizăm informația având în vedere elementele componente ale oricărui impozit, taxă sau contribuție. Astfel, lucrarea cuprinde referiri complete și explicații privitoare la categoriile de contribuabili și persoanele exceptate de la plata acestor contribuții, categoriile de venituri, precum și modul de stabilire a bazei de impunere, cota de impunere, dar și o serie de referiri privitoare la aspectele procedurale specifice exclusiv acestor contribuții și care vin să aducă precizări suplimentare celor existente în conținutul Codului de procedură fiscală.
Nu în ultimul rând, lucrarea tratează unele aspecte comune tuturor celor trei categorii de contribuții sociale obligatorii aplicabile, cu precădere, persoanelor fizice străine ce desfășoară activități pe teritoriul României, ori persoanelor române ce desfășoară activități pe teritoriul altor state și în special în spațiul Uniunii Europene și care ar putea fi vizate de noile reglementări în materia contribuțiilor sociale obligatorii.

Cuvinte-cheie: contribuția de asigurări sociale de sănătate, contribuția asiguratorie pentru muncă, categorii de contribuabili, baza lunară de calcul, cotă de impunere, aspecte procedurale

Sugestie citare:

 
C. Oneț, Contribuțiile sociale obligatorii. Contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă (II), în Tax Magazine nr. 12/2017, pp. 767-787.

10,00 leiAdaugă în coș