23 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Dr. Cristiana‐Mihaela Crăciunescu – cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române formator, Institutul Național al Magistraturii

Rezumat: Exercitarea drepturilor și a obligațiilor părintești îmbracă, în viziunea Codului civil, forma autorității părintești, prin care ambii părinți sunt implicați în luarea deciziilor importante privind creșterea și educarea copiilor lor minori. Există însă și situații în care interesul superior al copilului impune restrângerea acestor drepturi și a unora dintre obligațiile părintești ce revin unuia dintre părinți, celălalt preluând singur responsabilitatea creșterii copilului. Chiar dacă, în principiu, copilul are nevoie de prezența și implicarea ambilor părinți pentru dezvoltarea armonioasă a personalității sale, existența unor motive temeinice poate reconfigura interesul superior al copilului în acest sens.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018.

Cuvinte-cheie: interesul superior al copilului, exercitarea autorității părintești de unul dintre părinți, exercitarea autorității părintești de un singur părinte, exercitarea autorității părintești în comun, limitarea exercițiului comun al autorității părintești, lipsa de comunicare dintre părinți, neînțelegerile dintre părinți, părinți aflați la distanță mare, dependența de alcool, dependență de droguri, violență, ordin de protecție, emiterea unui ordin de protecție, Cristiana‐Mihaela Crăciunescu

Sugestie citare:

 
Cristiana‐Mihaela Crăciunescu, Interesul superior al copilului în exercitarea autorității părintești exclusiv de către unul dintre părinți, în Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 3-26.