Tax Magazine nr. 7/2017, pp. 413-421
8 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autori:
Dinu Airinei – profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Dragoș Ovidiu Tofan – doctorand la Școala de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Data la care a fost scris: iulie 2017

Rezumat:
Într‐o economie dinamică, cu multiple oportunități, dar și vulnerabilități, auditul cunoaște în spațiul european propriul parcurs. Pe de o parte, criza economică a dus la o reașezare conceptuală și la o accentuare a criteriilor de etică profesională, menite să prevină eventualele derapaje în exercitarea rolului de informare corectă pe care trebuie să le îndeplinească misiunile de audit; pe de altă parte, evoluțiile tehnologice din zona IT&C, proliferarea unor instrumente sau aplicații informatice bazate pe Big Data sau Analytics, au condus la nevoia de adaptare a misiunilor de audit la noua realitate digitală. Informația auditată în perioada actuală este una complexă, provenită din surse variate și în formate diferite, ceea ce complică munca profesionistului în asigurarea rolului său de garant al situațiilor financiare. Articolul de față prezintă dilemele cu care se confruntă auditul în prezent, dar și perspectivele generate de noua realitate.

Cuvinte-cheie: audit, criză financiară, sisteme informaționale, data analytics, auditare prin big data, auditare continuă

Sugestie citare:

 
D. Airinei, D.-O. Tofan, Provocările auditului în spațiul UE, în Tax Magazine nr. 7/2017, pp. 413-421.