Tax Magazine nr. 6/2017, pp. 326-333
7 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Marilena Ene – doctorand, LL.M și avocat, membră a Baroului București

Data la care a fost scris: iunie 2017

Rezumat:
Procedura de înregistrare a unei persoane impozabile în scopuri de TVA a fost introdusă în 2011 și a cunoscut o evoluție interesantă în România, argumentul organelor fiscale fiind combaterea evaziunii fiscale. Maniera de implementare în practica autorității fiscale naționale însă a fost și este uneori și în prezent contrară principiilor instituite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și reluate în Cauza Ablessio (Hotărârea din 14 martie 2013 pronunțată în Cauza C-527/11) conform cărora o autoritate fiscală dintr-un stat membru nu poate refuza emiterea unui cod de înregistrare în scopuri de TVA unei persoane impozabile, fără a exista dovezi obiective și serioase de posibile fraude. Ultima modificare adusă Codului fiscal prin Legea nr. 177/2017 are în vedere și o modificare a unor articole relevante privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA a unei persoane impozabile.

Cuvinte-cheie: TVA, taxa pe valoarea adăugată, înregistrare în scopuri de TVA, procedura înregistrare în scopuri de TVA, cauza ablessio, cod de înregistrare TVA, refuz înregistrare în scopuri de TVA

Sugestie citare:

 
M. Ene, Regulile de înregistrare a unei persoane impozabile în scopuri de TVA, în Tax Magazine nr. 6/2017, pp. 326-333.