Tax Magazine nr. 12/2017, pp. 758-764
6 pagini • Data postării: ianuarie 2018

Autor:
Petre Lăzăroiu – judecător la Curtea Constituțională a României și cadru didactic la Facultatea de Stiinte Juridice și Administrative, Universitatea Dimitrie Cantemir București
Ionița Cochințu – magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București, doctor în drept

Data la care a fost scris: decembrie 2017

Rezumat:
Potrivit art. 2 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, parte a Tratatului de aderare, „de la data aderării, dispozițiile tratatelor originare și actele adoptate de instituții și de Banca Centrală Europeană înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria și România și se aplică în aceste state în condițiile stabilite prin aceste tratate și prin prezentul act”. Așadar, odată cu revizuirea Constituției și, mai ales, cu aderarea României la Uniunea Europeană, principiul preeminenței dreptului european este prezent în toate domeniile dreptului. Prezentul articol pornește de la o speță ce s-a aflat pe rolul instanței de contencios constituțional din România prin care a fost pusă în discuție constituționalitatea normelor legale naționale prin care se atribuie Deciziei Comisiei Europene caracter de titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal.

Cuvinte-cheie: dreptul Uniunii Europene, principiul preeminenței dreptului european, decizia comisiei europene, regulile de concurență, ajutoare de stat, titlu executoriu, recuperarea ajutorului de stat, procedură fiscală, executare silită, administrarea marilor contributori, administrația finanțelor publice

Sugestie citare:

 
P. Lăzăroiu, I. Cochințu, Ajutorul de stat – parte a domeniului concurenței. Competență cedată Uniunii Europene, în Tax Magazine nr. 12/2017, pp. 758-764.