Tax Magazine nr. 4/2018, pp. 273-288
15 pagini • Data postării: noiembrie 2018

Autor:
Bogdan Costea – Tax partner la Viboal FindEx

Data la care a fost scris: august 2018

Rezumat: „Obligația de plată a TVA apare în momentul emiterii facturii” este o afirmație pe care nu dorim să o mai întâlnim în practică. Din acest motiv, este important să parcurgeți acest articol.

Regulile privind faptul generator și exigibilitatea TVA nu sunt simple, sunt complexe și, pe alocuri, dificil de înțeles. Acest articol își propune să clarifice aceste reguli printr-o prezentare restructurată a legislației și prin exemple punctuale.

Vom analiza mai întâi principiile și regulile care guvernează faptul generator și exigibilitatea TVA prin raportare atât la Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (în continuare Directiva TVA), cât și la dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (în continuare Codul fiscal). În acest sens, vom prezenta în primă fază regulile stabilite de Directiva TVA în ceea ce privește faptul generator și exigibilitatea TVA și, ulterior, vom prezenta punctual acele situații privind faptul generator și exigibilitatea TVA specifice legislației naționale.

Nu în ultimul rând, vom aborda principalele capcane întâlnite în practică în ceea ce privește faptul generator și exigibilitatea TVA atât prin raportare la comportamentul agenților economici și la cutuma autorității fiscale, cât și la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (în continuare „jurisprudența CJUE”).

Cuvinte-cheie: TVA, exigibilitatea tva, fapt generator, derogări, Directiva TVA, Directiva 2006/112/CE, derogări privind faptul generator, derogări privind exigibilitatea TVA, plăți în avans, achiziție intracomunitară de bunuri, livrări intracomunitare de bunuri, avansuri încasate, avansuri nefacturate, declarația 390, refacturări

Sugestie citare:

 
B. Costea, Capcane legate de faptul generator și exigibilitatea TVA, în Tax Magazine nr. 4/2018, pp. 273-288

12,00 leiAdaugă în coș