Tax Magazine nr. 4/2018, pp. 288-293
5 pagini • Data postării: noiembrie 2018

Autor:
Cristina Țântea – șef birou Managementul Schimbării, din cadrul ANAF

Data la care a fost scris: august 2018

Rezumat: În 2015, Uniunea Europeană a început reformarea TVA, introducând primul mecanism de înregistrare a taxei pe valoarea adăugată la nivel regional. MOSS (mini-ghișeul unic) reprezintă un portal web de declarare și plată a TVA pentru toate livrările de servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune, serviciile prestate pe cale electronică (servicii electronice) și care sunt impozabile la locul în care își are reședința consumatorul final, indiferent unde este localizat prestatorul, fiind aplicat, în acest sens, principiul destinației. Schema MOSS în sine este revoluționară pentru că a inițiat o acțiune proces în care statele colectează TVA unul pentru celălalt, ajutând la reducerea costurilor de conformare pentru întreprinderi și oferind o soluție practică pentru administrațiile fiscale din statele membre.

MOSS a înlocuit un mecanism anterior, simplificat, de înregistrare, aplicabil numai furnizorilor de servicii electronice din afara UE, care a fost arareori utilizat în practică. După doi ani de experiență cu MOSS, Comisia Europeană a elaborat o propunere de modernizare a TVA pentru comerțul electronic transfrontalier, concretizată prin adoptarea Directivei 2455/2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE (Directiva TVA) și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind TVA pentru furnizarea de servicii și vânzările la distanță, cunoscută sub numele de Directiva e-comerț.

Înainte de a prezenta modificările propuse de această directivă, analizăm succint modul în care operează MOSS și explicăm de ce anumite dispoziții au necesitat modificări și îmbunătățiri intr-un timp relativ scurt.

Cuvinte-cheie: Mini One Stop Shop, MOSS, TVA, colectare TVA, plată TVA, mini ghișeul unic, servicii electronice, servicii de telecomunicații

Sugestie citare:

 
C. Țântea, Mini One Stop Shop (MOSS)– poate fi un model pentru viitorul colectării și plății TVA?, în Tax Magazine nr. 4/2018, pp. 288-293