În ziua de 20 noiembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.164 și ale art.167 alin.(1) lit.c) și alin.(4) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Curtea, având în vedere cadrul procesual al invocării excepției de neconstituționalitate, precum și motivarea acesteia, a reținut ca obiect al excepției dispozițiile art.167 alin.(4) din Legea nr.98/2016, dispoziții legale care, deși nu mai sunt în vigoare, continuă să producă efecte juridice în cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate și care au următorul conținut: „(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin.(1)”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.167 alin.(4) din Legea nr.98/2016 sunt neconstituționale.

În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a reținut, în esență, că posibilitatea de a exclude de la procedura de atribuire a contractului orice operator economic și în situația în care există în curs de derulare o procedură judiciară de investigație a săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute de lege restricționează participarea operatorilor economici care nu au fost condamnați printr-o hotărâre a instanței de judecată. În acest fel, prin norma legală criticată este încălcată prezumția de nevinovăție a operatorului economic, discriminându-l, totodată față de alți participanți la procedură.

Sursa: CCR