În ziua de 13 februarie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate:

A. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.174 alin.(1) şi art.282 alin.(1) din Codul de procedură penală

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

  1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă de dispozițiile art.174 alin.(1) din Codul de procedură penală, care nu prevede aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art.64 din același act normativ și în ceea ce îl privește pe specialistul care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, care efectuează constatarea potrivit art.172 alin.(10) din Codul de procedură penală, este neconstituțională.
  2. A respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.282 alin.(1) din Codul de procedură penală.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi minori.

B. Excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.281 alin.(4) lit.a) din Codul de procedură penală, raportate la art.281 alin.(1) lit.f) din același act normativ

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.281 alin.(4) lit.a) din Codul de procedură penală, raportate la art.281 alin.(1) lit.f) din același act normativ, sunt neconstituționale.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoria Bolintin Vale.

Sursa: CCR