Tax Magazine nr. 6/2018, pp. 416-423
7 pagini • Data postării: decembrie 2018

Autor:
Daniel Pană – Director, Departamentul Servicii de Asistență Fiscală – KPMG România

Mădălina Ţicu – Associate Manager, Departamentul Servicii de Asistență Fiscală – KPMG România

Andreea Ignătescu – Consultant, Departamentull Servicii de Asistență Fiscală – KPMG România

Data la care a fost scris: noiembrie 2018

Rezumat: În iunie 2017 a avut loc la Paris ceremonia de semnare a Convenției Multilaterale pentru modificarea tratatelor fiscale în vederea implementării măsurilor privind evitarea erodării bazei fiscale și transferului artificial al profiturilor (denumită în continuare „Convenția”). Până în prezent, 84 de țări au aderat la Convenție, printre care și România.

Principalul obiectiv al Convenției este acela de a permite jurisdicțiilor semnatare să implementeze rapid și eficient măsuri de modificare a tratatelor fiscale existente. Aceste modificări au ca scop protecția împotriva practicilor de evitare a impozitelor, prin intermediul cărora prevederile tratatelor ar putea fi utilizate în mod necorespunzător de contribuabili pentru a transfera profiturile în mod artificial către jurisdicții cu impozitare redusă sau inexistentă.

Momentul intrării in vigoare a Convenției este dependent de finalizarea procedurilor de ratificare în jurisdicțiile semnatare, aceasta intrând în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de trei luni de la depunerea instrumentului de ratificare. Astfel, începând cu data de 1 iulie 2018, Convenția a intrat în vigoare pentru primele cinci state care au depus instrumentele de ratificare, respectiv Austria, Insula Man, Jersey, Polonia și Slovenia.

Fiind un concept nou, în cadrul prezentului articol ne propunem să facem o analiză a acestei Convenții, inclusiv sa înțelegem contextul ce a condus la elaborarea acestui instrument. De asemenea, vom prezenta obiectivele Convenției, precum și efectele pe care aceasta le va produce asupra tratatelor de evitare a dublei impuneri odată cu intrarea sa în vigoare pentru România.

Cuvinte-cheie: convenţie multilaterală, dubla impunere, OCDE, acţiuni BEPS, erodarea bazei impozabile, transferul profiturilor, Daniel Pană, Mădălina Ţicu, Andreea Ignătescu

Sugestie citare:

 
D. Pană, M. Ţicu, A. Ignătescu, Convenția Multilaterală – cum și când va impacta acest nou instrument tratatele României de evitare a dublei impuneri, în Tax Magazine nr. 6/2018, pp. 416-423