Tax Magazine nr. 5/2018, pp. 367-383
16 pagini • Data postării: noiembrie 2018

Autor:
Delia Cataramă – conferentiar universitar doctor la Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Tax Partner la ViboalFindEx

Data la care a fost scris: octombrie 2018

Rezumat: Studiul de față include o prezentare detaliată a regulilor de loc în domeniul TVA, locul fiind un element de bază al sistemului de TVA, fiind cel care determină jurisdicția care are dreptul de impozitare. În prima secțiune se prezintă comparativ principiile de așezare a TVA: principiul destinației versus principiul originii, explicându-se și de ce s-a ajuns la aplicarea unui sistem tranzitoriu. A doua secțiune pune accent pe capcanele puse practicienilor de regulile de loc pentru livrări de bunuri, achiziții intracomunitare de bunuri, importuri și prestări de servicii, urmând ca în a treia secțiune să se prezinte cauzele fenomenelor de dublă impunere și non-impunere în domeniul TVA, precum și măsurile luate pentru prevenirea acestora. Ultima secțiune prezintă viziunea de viitor a Comisiei Europene despre implementarea principiului destinației.

Cuvinte-cheie: TVA, locul operațiunilor, regulile de loc, principiul destinației, principiul originii, livrări de bunuri, achiziții intracomunitare de bunuri, dublă impunere, non-impunere, prestări de servicii

Sugestie citare:

 
D. Cataramă, Importanța stabilirii corecte a locului operațiunilor.Sunt regulile de loc o sursă de dublă impunere sau non-impunere?, în Tax Magazine nr. 5/2018, pp. 367-383