Tax Magazine nr. 5/2018, pp. 358-367
9 pagini • Data postării: noiembrie 2018

Autor:
Ioana Maria Costea – conferenţiar universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, avocat, membru al Baroului Iași

Data la care a fost scris: octombrie 2018

Rezumat: Prezentul articol analizează dispozițiile normative și precizările jurisprudențiale privind ipotezele instituind scutiri de la regimul TVA pentru serviciile medicale. Analiza relevă formule normative diferite, care fac referire fie la calități ale operatorilor, fie la elemente specifice ale operațiunilor scutite. Subliniem că, în lumina accentelor jurisprudențiale aduse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, se decelează și criterii relativ universale și transversale, cum ar fi scopul urmărit prin respectiva operațiune.

Cuvinte-cheie: TVA, servicii medicale, TVA servicii medicale, scutiri TVA servicii medicale,

Sugestie citare:

 
I. M. Costea, Scutiri pentru servicii medicale în materia TVA (II), în Tax Magazine nr. 5/2018, pp. 358-367