În hotărârea Camerei de astăzi, în cauza Ovidiu Cristian Stoica împotriva României (cererea nr. 55116 / 12), Curtea  Europeană a Drepturilor Omului a decis, în unanimitate, că a existat: o încălcare a articolului 6 alin (1), (dreptul la un proces echitabil) al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Cazul viza condamnarea domnului Stoica de către instanță pentru diseminarea unor imagini obscene (relații sexuale între el și fosta sa parteneră) fără o audiere nouă a martorilor și pe baza acelorași dovezi considerate insuficiente de către prima instanța de judecată care l-a achitat.

Curtea a constatat, în special, că această condamnare a domnului Stoica de către Înalta Curte (instanța de apel) fără o nouă audiere a martorilor, în timp ce instanța inferioară (Curtea de Apel București) a considerat că elementele constitutive ale infracțiunii nu erau prezente, contrar cerințelor unui proces echitabil în sensul articolului 6 alin. (1) al Convenției. Înalta Curte l-a declarat vinovat înaintea audierii martorilor și a încălcat grav drepturile la apărare.

De asemenea, Curtea a hotărât că această constatare a unei încălcări a fost în sine o satisfacție echitabilă suficientă pentru prejudiciul moral suferit.