30 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Dr. Lavinia Tec – conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, avocat, Baroul Timiș

Rezumat: Părinții sunt persoanele cu cea mai mare influență în viața copiilor. Autoritatea părintească presupune, pe de o parte, recunoașterea de către stat a suveranității părinților în domeniile creșterii, educării și îngrijirii copilului, iar, pe de altă parte, atribuirea de către stat în favoarea părinților a puterilor juridice asupra persoanei și bunurilor minorului. Procedând în această manieră, statul recunoaște că deciziile privind dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală a copilului sunt lăsate în sfera vieții private și de familie. Autoritatea părintească este modelată de valorile morale, religioase, culturale ale părinților, de tradițiile familiei restrânse și/sau extinse, de libertatea de gândire, expresie și religioasă a membrilor săi. Însă autoritatea părintească se poate lovi de drepturile copilului – drepturi distincte, autonome, garantate de stat. Principiile europene ale dreptului familiei au bulversat autoritatea părintească, stipulând, pe de o parte, că interesele copilului trebuie protejate de fiecare dată atunci când acestea intră în conflict cu interesele părinților (principiul 3:7), iar, pe de altă parte, că autonomia copilului trebuie respectată în concordanță cu nevoile sale de dezvoltare și cu nevoia sa de a acționa în mod independent (principiul 3:4). Prin urmare, autoritatea părintească nu este absolută, iar creșterea, dezvoltarea și educarea copilului nu mai sunt afaceri de familie, strict private, de vreme ce statul are puterea de a reglementa drepturile copilului și autoritatea părintească, iar judecătorul are puterea de a decide în privința copilului în cazul dezacordului între părinți și copil sau între părinți ori în cazul nerespectării drepturilor copilului de către părinți în exercitarea autorității părintești.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018

Cuvinte-cheie: exercitarea autorității părintești în cazuri speciale, educația sexuală, înscrierea la școală, accesul copilului la servicii medicale, accesul copilului la servicii de recuperare, chimioterapia, transfuzia de sânge, refuzul imunizării prin vaccinare, oncofertilitate, avort, contracepție, transgenderism la adolescenți, transgenderism,

Sugestie citare:

 
Lavinia Tec, Exercitarea autorității părintești în cazuri speciale, în Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 117-147.