Tax Magazine nr. 7/2017, pp. 409-412
4 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autori:
Mihai-Bogdan Petrișor – lector universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Vlad-Nicolae Nedelcu – jurist, doctorand

Data la care a fost scris: iulie 2017

Rezumat:
La elaborarea sistemului de salarizare se are în vedere asigurarea celei mai bune corelații posibile a drepturilor salariale între toate sectoarele bugetare, indiferent de actul normativ prin care aceste drepturi au fost aprobate. Până în anul 1998, salariile de bază ale diferitelor funcții au fost diferențiate în toate sectoarele bugetare, pe baza coeficienților ierarhici specifici fiecărei funcții sau grad, valoarea coeficientului de 1,00 fiind aceeași pentru întregul sector bugetar. În prezent, salariile de bază ale personalului din sectorul bugetar sunt stabilite prin 39 de acte normative. Utilizarea acestor sisteme a condus la peste 400 de niveluri de salarizare, care nu mai corespund ierarhiei inițiale între funcții și domenii de activitate. Acest articol analizează aceste posibile schimbări și implicațiile lor în România.

Cuvinte-cheie: legea salarizarii, legea 330/2009, legea 153/2017

Sugestie citare:

 
M.-B. Petrișor, V.-N. Nedelcu, Impactul legii salarizării în România. Considerente și reflecții, pp. 409-412.