„Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

  • Cum se clasifică o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal:
    – Încălcare privind confidenţialitatea – atunci când există o divulgare accidentală sau neautorizată a datelor cu caracter personal sau un acces neautorizat la acestea;
    – Încălcare privind disponibilitatea – atunci când datele sunt pierdute în mod accidental sau ca urmare a unor activităţi neautorizate sau când aceste date sunt distruse;
    – Încălcare privind integritatea – atunci când datele suferă modificări în mod accidental sau ca urmare a unor activităţi neautorizate.

Vezi întreaga prezentare aici.