Tax Magazine nr. 2/2017, pp. 94-99
5 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Bogdan Cristea – judecător la Curtea de Apel București, secția de contencios administrativ și fiscal

Data la care a fost scris: februarie 2017

Rezumat:
Procesul civil desfășurat în fața instanței de judecată și purtând asupra actului administrativ fiscal trebuie privit din perspectiva a trei acte normative aflate în concurs, respectiv Codul de procedură fiscală, Codul de procedură civilă şi Legea contenciosului administrativ, interferenţele dintre acestea determinând modul de soluţionare a acţiunii.

Cuvinte-cheie: legea contenciosului administrativ, act administrativ fiscal, nulitatea actului administrativ fiscal

Sugestie citare:

 
B. Cristea, Interferențe ale Codului de procedură fiscală cu Codul de procedură civilă și Legea contenciosului administrativ, în Tax Magazine nr. 2/2017, pp. 94-99.