Stimată Doamnă judecător și profesor universitar dr. Mihaela Tăbârcă,

Stimați oaspeți,

Onorată asistență,

 

Pentru că anul 2017 este primul an în care se decernează acest premiu, aș vrea să îmi permiteți să transmit un gând în memoria și în semn de prețuire pentru profesorul Viorel Mihai Ciobanu, cel al cărui nume îl poartă premiul pe care îl acordăm astăzi. Opera și personalitatea Profesorului Viorel Mihai Ciobanu au fost unele marcante, lăsând în urmă lucrări remarcabile, de o valoare notabilă, adevărate puncte de referință în doctrina juridică românească, iar pentru materia dreptului procesual civl, pe care o preda, acesta manifesta o pasiune autentică, avea o rigoare aparte, un limbaj limpede și o autoritate personală. Pentru toate acestea, personal, am primit cu multă bucurie și salut includerea în rândul premiilor acordate de Uniunea Juriștilor din România a premiului „Viorel Mihai Ciobanu în domeniul dreptului procesual civil”, secțiune în cadrul căreia vor putea fi recompensate, acum și pe viitor, cele mai valoroase lucrări apărute în domeniul procedurii civile.

În privința doamnei profesor universitar Mihaela Tăbârcă, laureată astăzi, mărturisesc faptul că a scrie un laudatio pentru domnia sa a fost o sarcină dificilă, așa cum am estimat încă din momentul în care am fost rugată să susțin acest demers, dar și onorantă pentru mine, în egală măsură. Și am să mă explic…..

Pentru a înlătura însă orice suspiciune de exces laudativ, doresc să precizez că prezentul omagiu nu este unul de complezență, dictat de momentul conjunctural în care ne aflăm, ci se bazează pe profunda și reala apreciere pe care o port autoarei și pe recunoașterea faptului că viața profesională trăită cu maximă intensitate, în spiritul suprem al datoriei împlinite, nu are cum să nu ducă la fixarea în mentalul colectiv a unor modele ale vieții științifice și juridice românești ce merită nu numai atenția contemporanilor, dar și recunoștința lor pentru ca aceste modele să devină, peste generații, puternice motivații spre desăvârșire.

Ca fost student și, mai apoi, colaborator, al doamnei profesor Mihaela Tăbârcă, am evoluat și m-am perfecționat profesional sub influența rigorii, abnegației și pasiunii sale profesionale. În cei peste 21 de ani de colaborare profesională, am cunoscut un judecător valoros, un excelent cadru didactic, un eminent autor de lucrări științifice în domeniul dreptului procesual civil și, nu în cele din urmă, un om.

De formație judecător, laureata de astăzi a cunoscut o remarcabilă evoluție profesională, în prezent fiind judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, situată în vârful ierarhiei puterii judecătorești, exercitându-și întotdeauna profesia cu bună-credință, adorând-o și iubind dreptul. Întruchipând un profil de judecător competent, implicat și motivat, neobosit în studiu și responsabil, exigent și perseverent, echilibrat, dar, în egală măsură, empatic, integru, drept și sincer, este pentru mine modelul de judecător ideal.

În calitate de cadru didactic universitar, doamna Mihaela Tăbârcă a cunoscut o dezvoltare profesională pe verticală până la cel mai înalt nivel didactic, deținând în prezent gradul de profesor universitar, calități în care s-a manifestat cu competență, profesionalism și răbdare, formând generații întregi de studenți în domeniul dreptului procesual civil.

Ca autor de lucrări în domeniul dreptului procesual civil, doamna Mihaela Tăbârcă a acumulat, pe parcursul existenței sale profesionale de până în prezent, în portofoliul de lucrări științifice, un număr impresionant de opere de specialitate în domeniul dreptului procesual civil – tratate, monografii, coduri comentate, cursuri universitare, articole în toate revistele de specialitate de prestigiu, contribuții în lucrări colective de prestigiu, coordonator de culegeri de spețe, al unei reviste de specialitate, îngrijirea de Coduri etc., atât ca unic autor, cât și în calitate de coautor ori chiar de coordonator. Valoarea de netăgăduit a tututor acestor lucrări rezultă din notorietatea pe care doamna profesor și-a căpătat-o în rândul tuturor practicienilor dreptului, numele acesteia fiind unul consolidat, cu o sonoritate și o vibrație aparte. Nu există profesionist al dreptului pentru care numele „Mihaela Tăbârcă” să nu fie acordat la fidelitatea față de procedura civilă, la seriozitatea și rigoarea științifică, la argumentația clară, logică și concisă, la soluțiile practice propuse cu siguranță, curaj și motivat.

Este, de asemenea, de remarcat și implicarea doamnei Mihaela Tăbârcă în activități profesionale conexe, însă derivate din experiența, profesionalismul și specializarea sa, participând în calitate de membru în Comisia de redactare a noului Cod de procedură civilă și a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă.

Cu privire la lucrarea premiată astăzi intitulată „Drept procesual civil”, ed. a II-a, în trei volume însoțite și de o colecție de fișe de revizuire, publicată la Editura Solomon, apreciez că suntem în prezența unei lucrări de o anvergură științifică de netăgăduit, conținând informații abundente, bine structurate, cu explicații elocvente, cu soluții clare și practice în chestiuni sensibile de aplicare și interpretare a Codului de procedură civilă.

Deși înregimentată în structura oarecum clasică și didactică a lucrărilor de specialitate din domeniul procedurii civile, fiind destinată nu doar practicienilor dreptului, ci și studenților de la facultățile de drept, precum și celor ce aspiră să devină viitori magistrați ori avocați, lucrarea de față aduce un suflu nou, modern, facil și extrem de aplicat pentru studiul procedurii civile, fiind concepută, în formă, într-o manieră originală și aerisită de prezentare, informația fiind bine organizată și sistematizată. Pe fond, lucrarea se remarcă printr-o argumentație clară, precisă și riguroasă, printr-o documentare atentă, printr-o bogăție de idei și soluții, care, chiar dacă nu ar fi acceptate de toată lumea, pot suscita discuții și analize extrem de interesante. Evidențiez, în mod particular, o specificitate a operei autoarei, pe care eu am remarcat-o de-a lungul timpului, și anume soluțiile inovatoare și curajoase pe care aceasta le-a propus într-o materie considerată prea tehnică și aridă și care, chiar dacă, inițial, nu au fost admise ori au fost primite cu reticență, în timp, practica și doctrina le-au recunoscut corectitudinea, valoarea și consistența, unele dintre ele fiind chiar însușite mai apoi de legiuitor în procesele legislative ce au marcat tărâmul procedurii civile.

Suntem, așadar, și o spun fără rezervă, în prezența unei lucrări de o valoare științifică ce nu poate fi măsurată, ocupând deja un loc binemeritat în panoplia lucrărilor de referință din domeniul procedurii civile din țara noastră, la care atât generațiile actuale, cât, sunt convinsă, și cele viitoare, se vor raporta.

Lucrarea se remarcă și prin forma grafică deosebită, profitând, astfel, de context pentru a felicita și Editura Solomon, care s-a îngrijit atât de atent, minuțios și acurat de apariția acesteia.

În fine, o ultimă și scurtă incursiune mai am de făcut. Astfel, doamna Mihaela Tăbârcă este, dincolo, de toate calitățile profesionale menționate, un om de o modestie aparte, cumpătat și calm, decent și rezervat, plin de bun simț și echilibrat, uman și vesel, dar și exigent, cu o mentalitate și un comportament de fin și desăvârșit intelectual.

Premiul de față încununează, așadar, seriozitatea, maturitatea științifică, buna pregătire profesională, activitatea meritorie de judecător și cadru didactic, probitatea științifică, motiv pentru care o felicit pentru întreaga preocupare și dăruire profesională, mulțumindu-i pentru tot ceea ce ne-a oferit și mi-a oferit personal și dorindu-i să-și păstreze în continuare interesul viu și implicat în identificarea soluțiilor corecte, echilibrate și corespunzătoare spiritului procedurii civile.

Felicitări!

 

Profesor univ. dr., judecător

Evelina Oprina