44 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Dr. Gabriela Cristina Frențiu – judecător, Tribunalul Bistrița‐Năsăud

Rezumat: Noţiunea de „viaţă privată” include dreptul persoanei la integritate fizică şi psihică, drept ce trebuie protejat de stat. Legea nr. 217/2003 oferă cadrul juridic necesar asigurării protecţiei victimelor împotriva actelor de violenţă. Prevederile sale legale sunt de natură să permită părţilor interesate să beneficieze de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen scurt, impus de necesitatea restabilirii cu celeritate a ordinii sociale şi înlăturării oricărei stări de pericol care afectează siguranţa, integritatea fizică şi psihică a victimei.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018

Cuvinte-cheie: ordin de protecție, ordin de protecție împotriva unui soț, viață privată, integritate fizică și psihică, violență domestică, cerere de emitere a ordinului de protecție, ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție emis de poliție, ordin de protecție emis de instanța de judecată, revocarea ordinului de protecție, înlocuirea ordinului de protecție

Sugestie citare:

 
Gabriela Cristina Frențiu, Ordinul de protecţie solicitat de un soţ împotriva celuilalt soţ, în Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 258-302.