23 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Radu Rizoiu – conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Data la care a fost scris: iunie 2017

Rezumat:
Articolul analizează un aspect (aparent) excentric, dar care credem că poate oferi sprijin instanțelor judecătorești care vor trebui să soluționeze cauze în temeiul Legii dării în plată. Aspectul ține de legea care se aplică în cazul în care instanța va decide încetarea contractului de credit, ca posibilă opțiune de remediu în situația în care se dovedesc întrunite condițiile impreviziunii. Pentru a găsi răspunsul la această (unică) întrebare, vom recapitula câteva noțiuni legate de contractul de credit și cel de ipotecă (imobiliară) (I), apoi vom analiza modul de încetare a contractului justificat de un caz de impreviziune (II), pentru a vedea în ce măsură „darea în plată” poate fi calificată drept un remediu suficient în aceste ipoteze (III).

Cuvinte-cheie: decizia 623/2013, dcc 623/2016, contractul de credit, natura contractului de credit, caracterele contractului de credit, scopul contractului de ipotecă, încetarea contractului pentru impreviziune, impreviziune, legea aplicabilă contractului, legea aplicabilă încetării contractului, legea dării în plată, legea 77/2016

Sugestie citare:

 
R. Rizoiu, Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată, disponibil pe www.e-drept.ro.